Άβολες ερωτήσεις για τη διεθνή ασφάλεια. Ρωσική έκδοση της Επετηρίδας SIPRI

4
Για ευνόητους λόγους, σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων με θέμα την άμυνα, την ασφάλεια και τη στρατιωτική πολιτική δημοσιεύεται στα αγγλικά. Ωστόσο, το ρωσόφωνο κοινό δεν στέκεται στην άκρη και έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τα υλικά που ενδιαφέρουν, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η ρωσική έκδοση της Επετηρίδας SIPRI «Οπλισμός, Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια» για το 2017. Ταυτόχρονα, το πρωτότυπο βιβλίο συμπληρώθηκε με ένα Ειδικό Συμπλήρωμα που συντάχθηκε από Ρώσους ειδικούς.

Όπως και στο παρελθόν, η ρωσική έκδοση της επετηρίδας ήταν ο καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών Παγκόσμιας Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων. ΤΡΩΩ. Primakov της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (IMEMO RAN). Το Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας του IMEMO RAS ετοίμασε μια μετάφραση της αγγλικής έκδοσης, και επιπλέον, σχημάτισε ένα Ειδικό Παράρτημα με μια σειρά νέων άρθρων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ρωσική μετάφραση της Επετηρίδας SIPRI «Armament, Disarmament and International Security» για το 2017 κυκλοφόρησε αρκετά αργά: υπάρχει ήδη μια νέα έκδοση αυτής της έκδοσης. Παρόλα αυτά, δεν έχει χάσει τη συνάφειά του και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τους ειδικούς όσο και για το ευρύ κοινό. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η ρωσική μετάφραση της επετηρίδας με το παράρτημα διατίθεται δωρεάν, ενώ τα βιβλία στο πρωτότυπο διανέμονται μόνο επί πληρωμή.Θέματα και άρθρα

Η επετηρίδα με παράρτημα διακρίνεται από έναν συμπαγή τόμο - πάνω από 770 σελίδες. Το ίδιο το βιβλίο από το SIPRI περιέχει 15 κεφάλαια σε 4 ενότητες, χωρίς να υπολογίζονται μερικά συμπληρωματικά άρθρα, πρόλογοι κ.λπ. Αυτές οι ενότητες και τα κεφάλαια περιέχουν όλες τις βασικές πληροφορίες για τις διεργασίες στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας και της στρατιωτικοπολιτικής σφαίρας που έλαβαν χώρα το 2016. Όπως πάντα, η εισαγωγή της επετηρίδας περιγράφει τις γενικές τάσεις και ζητήματα και ακολουθεί λεπτομερής συζήτηση σε διάφορα μέρη και κεφάλαια.

Την εισαγωγή του βιβλίου ακολουθεί ένα κεφάλαιο για τις Ένοπλες Συγκρούσεις και τις Ειρηνευτικές Διαδικασίες, που ανοίγει το Μέρος Ι, Ένοπλες Συγκρούσεις και η διαχείρισή τους. Το κεφάλαιο πραγματεύεται τα προβλήματα των πολέμων του 2007-2016, την κατάσταση στην Κολομβία και τις ιδιαιτερότητες των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται ισλαμιστικές ένοπλες οργανώσεις. Επιπλέον, ένα ξεχωριστό άρθρο αφιερώθηκε στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης για το 2017.

Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις συγκρούσεις και τη γενική κατάσταση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Παρέχει μια επισκόπηση των γεγονότων του 2016. εξετάζει τις διαδικασίες καταπολέμησης μεγάλων τρομοκρατικών οργανώσεων· και εξετάζει επίσης τις στρατιωτικές δαπάνες της Μέσης Ανατολής και των αφρικανικών χωρών.

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι συντάκτες των άρθρων εφιστούν την προσοχή στην αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή, εξετάζουν τις συγκρούσεις στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και μελετούν επίσης την κατάσταση στην Τουρκία. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάμε για τα γεγονότα του 2016.

Το κεφάλαιο 5 τιτλοφορείται «Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων». Μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης σε αυτόν τον τομέα ακολουθείται από μεγάλα άρθρα σχετικά με τις παγκόσμιες και περιφερειακές τάσεις, καθώς και με συγκεκριμένες εξελίξεις. Δημοσιεύεται άρθρο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε ένοπλες συγκρούσεις. Παίρνει ως παράδειγμα τα γεγονότα στο Νότιο Σουδάν. Τέλος, παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας των ειρηνευτικών δραστηριοτήτων το 2016.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εστιάζει στην ασφάλεια και την ανάπτυξη το 2016. Περιέχει τρία κεφάλαια του όχι του μεγαλύτερου τόμου. Για ορισμένους λόγους, τα πλήρη κείμενα αυτών των κεφαλαίων δεν συμπεριλήφθηκαν στη ρωσική έκδοση της επετηρίδας και μόνο σημειώσεις με μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης απέμειναν από αυτά. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τη διατήρηση της ειρήνης και τα προβλήματα της αειφόρου ανάπτυξης σε επικίνδυνα μέρη. ανταπόκριση σε κρίσεις και αναγκαστικές μετατοπίσεις σε εύθραυστα περιβάλλοντα· και τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των ένοπλων συγκρούσεων.

Το Μέρος ΙΙΙ φέρει έναν απλό και σαφή τίτλο «Στρατιωτικές δαπάνες και εξοπλισμοί, 2016». Ξεκινά με το Κεφάλαιο 9, «Στρατιωτικές δαπάνες». Μαζί με τη σύνοψη, το κεφάλαιο περιέχει πέντε ξεχωριστά άρθρα για διάφορα θέματα. Οι συντάκτες του SIPRI επανεξέτασαν με συνέπεια τις παγκόσμιες τάσεις στο εμπόριο όπλο, μελέτησε χωριστά τις δαπάνες των ΗΠΑ, αξιολόγησε τον αντίκτυπο των «πετρελαϊκών σοκ» στην αγορά όπλων και πραγματοποίησε την «Επέκταση των Δεδομένων Στρατιωτικών Δαπανών του SIPRI προς τα πίσω». Το τελευταίο άρθρο του κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στη διαφάνεια των δεδομένων για τις στρατιωτικές δαπάνες.

Το Κεφάλαιο 10 περιγράφει το διεθνές εμπόριο όπλων και τη δυναμική της παραγωγής τους. Οι ειδικοί μελέτησαν τις πραγματικές τάσεις στο εμπόριο όπλων το 2016. Στη συνέχεια εξετάζονται τα θέματα της προμήθειας όπλων ως στρατιωτικής βοήθειας και της διαφάνειας τέτοιων μεταβιβάσεων. Δύο ακόμη άρθρα είναι αφιερωμένα στην αξία των εξαγωγών των χωρών, καθώς και στην παραγωγή αγαθών και την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών.

Το Κεφάλαιο 11 πραγματεύεται τις «Πυρηνικές Δυνάμεις του Κόσμου». Εννέα άρθρα εξετάζουν διαδοχικά τις πυρηνικές δυνατότητες ορισμένων χωρών. Έχουν μελετηθεί τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Κίνας, της Ινδίας, του Πακιστάν, του Ισραήλ και της Βόρειας Κορέας. Επίσης στο κεφάλαιο υπάρχει ξεχωριστό άρθρο με θέμα τα παγκόσμια αποθέματα και την παραγωγή σχάσιμων υλικών το 9. Το κεφάλαιο κλείνει η δημοσίευση «Πυρηνικές εκρήξεις το 2016-1945».

Ακολουθεί το Μέρος IV «Μη διάδοση, έλεγχος των όπλων και αφοπλισμός». Το κεφάλαιο 12 είναι αφιερωμένο στον έλεγχο και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Εξετάζει τη ρωσοαμερικανική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, διεθνή έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και πρωτοβουλίες και πολυμερείς συνθήκες στον τομέα των πυρηνικών όπλων. Ένα άλλο άρθρο είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή από το Ιράν του λεγόμενου. ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα χημικής και βιολογικής ασφάλειας. Το πρώτο άρθρο αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται την κατάσταση με τα συριακά χημικά όπλα και τις υποψίες για τη χρήση τους. Επιπλέον, εξετάζονται υποψίες για τη χρήση CWA στο Ιράκ. Δύο ακόμη άρθρα είναι αφιερωμένα στον έλεγχο των χημικών και βιολογικών όπλων.

Το Κεφάλαιο 14 ασχολείται με τον έλεγχο των συμβατικών όπλων και περιέχει τρία άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα. Το πρώτο αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη συμμετοχή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Διερευνώνται επίσης ανθρωπιστικά καθεστώτα ελέγχου των όπλων. Το τελευταίο άρθρο θέτει το ζήτημα της επανεκκίνησης του ελέγχου των συμβατικών όπλων στην Ευρώπη.

Το τελευταίο κεφάλαιο έχει τίτλο «Έλεγχος όπλων και εμπόριο διπλής χρήσης». Περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων και το πολυμερές εμπάργκο όπλων και διπλής χρήσης. Εξετάζονται τα καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών, καθώς και οι εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου του εμπορίου από τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρία συμπληρώματα της επετηρίδας απαριθμούν συμφωνίες για τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό. διεθνών οργανισμών συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και η χρονολογία του 2016.

Ειδική Εφαρμογή

Ένα ειδικό συμπλήρωμα της επετηρίδας «Οπλισμός, Αφοπλισμός και Διεθνής Ασφάλεια» από το IMEMO RAS χωρίζεται σε τρία μέρη: «Αναλυτικά άρθρα, προβλέψεις, συζητήσεις», «Επιστημονική πραγματογνωμοσύνη» και «Έγγραφα και υλικό αναφοράς». Όσον αφορά τον όγκο, το παράρτημα είναι κατώτερο από το κύριο βιβλίο, αλλά δεν είναι λιγότερο ενδιαφέρον.

Το πρώτο μέρος του Ειδικού Συμπληρώματος περιέχει άρθρα σχετικά με το θέμα "Διάβρωση στρατηγικής σταθερότητας", προβλήματα πολυμερούς πυρηνικής αποτροπής, χαρακτηριστικά της αμερικανικής "Πυρηνικής Επιθεώρησης" 2018. Υπάρχουν επίσης υλικά σχετικά με το πυρηνικό δυναμικό της ΛΔΚ και τον αντίκτυπό του στην κατάσταση στην περιοχή· προβλήματα της συνθήκης αποκοπής σχάσιμων υλικών και της ευρωπαϊκής κρίσης ασφάλειας.

Το δεύτερο μέρος του παραρτήματος περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με την εξέλιξη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. σχέσεις μεταξύ Κίνας, Ινδίας και Πακιστάν· συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία· καθώς και αλλαγές στο Ρωσικό Κρατικό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος με μια επισκόπηση των κύριων εγγράφων της Ρωσίας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Εξετάζει τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν το 2017.

Εισαγωγή στη Διεθνή Ασφάλεια

Το περιεχόμενο της επετηρίδας ξεκινά με την εισαγωγή του διευθυντή του SIPRI Dan Smith. Ανασκόπησε το 2016 και έβγαλε γενικά συμπεράσματα σχετικά με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις του. Επιπλέον, συνέκρινε το 2016 με το προηγούμενο έτος, κάτι που οδήγησε επίσης σε ορισμένα συμπεράσματα. Τέλος, η εισαγωγή του νέου βιβλίου παρέχει μια περίληψη όλων των κύριων άρθρων, επισημαίνοντας τις κύριες τάσεις και προβλήματα στην υπό ανασκόπηση περίοδο.

Ο D. Smith γράφει ότι το 2016 δεν έφερε σημαντικές αλλαγές στον τομέα των διεθνών συνθηκών. Παράλληλα, φέτος τα αρνητικά φαινόμενα στη διεθνή σφαίρα αντισταθμίστηκαν από το γεγονός ότι οι υφιστάμενες συμφωνίες συνεχίζουν να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Ωστόσο, υπήρχαν λόγοι ανησυχίας για την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Γενικά, το 2016 δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί κανένα από τα κύρια προβλήματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα. Οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται θετικές τάσεις. Έτσι, η κλίμακα των πολέμων στη Μέση Ανατολή το 2016 μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο. Ωστόσο, οι συγκρούσεις δεν σταματούν και σε κάποιες παρεμβαίνουν ξένα κράτη επιδιώκοντας τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου σημειώνει ότι το 2016 υπήρξαν κάποιες ενθαρρυντικές εξελίξεις, αλλά σε γενικές γραμμές η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Όλοι οι σημαντικοί παγκόσμιοι δείκτες ασφάλειας και ειρήνης επιδεινώνονταν. Οι στρατιωτικές δαπάνες και το εμπόριο όπλων αυξάνονται σταθερά. Η ανάπτυξη των στρατιωτικών τεχνολογιών έχει ενταθεί και ο αριθμός των ένοπλων συγκρούσεων έχει αυξηθεί.

Ο D. Smith γράφει επίσης ότι το 2016 εμφανίστηκαν στην ημερήσια διάταξη αρκετά άβολα θέματα. Πρώτα απ 'όλα, τίθεται το ερώτημα σχετικά με τη σταδιακή απώλεια των κερδών οικοδόμησης της ειρήνης που σημειώθηκαν λίγο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος οι κορυφαίες χώρες του κόσμου, μπαίνοντας σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, να μην μπορέσουν να συνδυάσουν τις προσπάθειες για από κοινού επίλυση προβλημάτων. Ο διευθυντής του SIPRI πιστεύει ότι το ενδιαφέρον για τους διεθνείς θεσμούς έχει μειωθεί στις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτική της προστασίας των συμφερόντων μπορεί να γίνει ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας.

Ξεχωριστά ο D. Smith αναφέρει την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Σε σχέση με την επιρροή που ασκεί ο άνθρωπος στη φύση, η σημερινή γεωλογική εποχή προτείνεται να ονομαστεί Ανθρωπόκαινος. Η έννοια αυτής της εποχής δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως, αλλά, σύμφωνα με το SIPRI, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη μελέτη ζητημάτων ειρήνης και ασφάλειας. Η προστασία της φύσης από τις αρνητικές επιπτώσεις του ανθρώπου απαιτεί τις κοινές προσπάθειες πολλών χωρών. Τα ηγετικά κράτη μπήκαν ξανά σε σοβαρό ανταγωνισμό, και σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση για συνεργασία μπορεί να είναι χρήσιμη.

Στο εμπόριο όπλων, σύμφωνα με το SIPRI, οι τάσεις ανάπτυξης συνεχίζονται. Το 2016, οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες του πλανήτη έφθασαν τα 1686 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 0,4% σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε το ρεκόρ όγκου συναλλαγών από το 1990. Το 2012-16, οι συνολικές μεταφορές στρατιωτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία και ξεπέρασαν οποιαδήποτε άλλη πενταετία από το 1990. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις εκατοντάδων από τις κορυφαίες αμυντικές επιχειρήσεις στον κόσμο μειώθηκαν κατά 0,6%. Αυτό σημαίνει ότι οι 100 ηγέτες μειώνουν την παρουσία τους στην αγορά και τις θέσεις τους καταλαμβάνουν σταδιακά κατασκευαστές εκτός των κορυφαίων XNUMX.

Προτείνεται για έλεγχο

Για κάποιο λόγο, η ρωσική έκδοση της Επετηρίδας SIPRI "Armament, Disarmament and International Security" βγαίνει με αισθητή καθυστέρηση σε σύγκριση με το αρχικό βιβλίο. Ως αποτέλεσμα, το ρωσόφωνο κοινό, που προτιμά τις τοπικές εκδόσεις, μόλις στα τέλη του 2018 έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες της διεθνούς κατάστασης το 2016.

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Καταρχάς, σε αντίθεση με την αρχική έκδοση, η μετάφραση της επετηρίδας είναι διαθέσιμη σε όλους δωρεάν. Επιπλέον, το βιβλίο συνοδεύεται από ένα Ειδικό Συμπλήρωμα από τους ειδικούς της ρωσικής IMEMO RAS, που ετοιμάστηκε ήδη φέτος με βάση τα ενημερωμένα δεδομένα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο αναγνώστης, μελετώντας την περσινή επετηρίδα, μπορεί να συγκρίνει τα συμπεράσματα και τις προβλέψεις των συγγραφέων της με την περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων στην πραγματική ζωή.

Υπάρχει η ευκαιρία να εξετάσουμε όχι μόνο την κατάσταση σε διαφορετικούς τομείς, αλλά και να δούμε απόψεις σχετικά με αυτήν, καθώς και να μελετήσουμε αξιολογήσεις σχετικές με το πρόσφατο παρελθόν. Μια τέτοια μελέτη της κατάστασης στον κόσμο, διάφορα γεγονότα και αντιδράσεις σε αυτά μπορεί να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ρωσική έκδοση της επετηρίδας του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης βγαίνει με κάποια καθυστέρηση σε σύγκριση με την αρχική έκδοση, αλλά αυτό δεν την καθιστά λιγότερο πολύτιμη. Η μεταφρασμένη έκδοση του 2017 των Όπλων, Αφοπλισμού και Διεθνούς Ασφάλειας συνιστάται να διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται για τη στρατηγική ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και τις πωλήσεις στρατιωτικών προϊόντων.

Ρωσική έκδοση της επετηρίδας SIPRI με παράρτημα από το IMEMO RAS:
https://imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4276
Τα ειδησεογραφικά μας κανάλια

Εγγραφείτε και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα και τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

4 σχόλιο
πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. 0
  Οκτώβριος 24 2018
  Από το άρθρο μπορούμε να συμπεράνουμε ... Ο κόσμος είναι στα πρόθυρα ... Ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε, μπορεί να φουντώσει ...
 2. +1
  Οκτώβριος 24 2018
  Απεριόριστη διαφήμιση - οδηγός
 3. 0
  Οκτώβριος 26 2018
  Μένει μόνο να ρωτήσουμε - πού μπορεί να βρεθεί αυτό και καλύτερα στον δημόσιο τομέα;
  1. 0
   Οκτώβριος 30 2018
   https://imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4276

«Δεξιός Τομέας» (απαγορευμένο στη Ρωσία), «Ουκρανικός Αντάρτικος Στρατός» (UPA) (απαγορευμένος στη Ρωσία), ISIS (απαγορευμένος στη Ρωσία), «Τζαμπχάτ Φάταχ αλ-Σαμ» πρώην «Τζαμπχάτ αλ-Νούσρα» (απαγορευμένος στη Ρωσία) , Ταλιμπάν (απαγορεύεται στη Ρωσία), Αλ Κάιντα (απαγορεύεται στη Ρωσία), Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς (απαγορεύεται στη Ρωσία), Αρχηγείο Ναβάλνι (απαγορεύεται στη Ρωσία), Facebook (απαγορεύεται στη Ρωσία), Instagram (απαγορεύεται στη Ρωσία), Meta (απαγορεύεται στη Ρωσία), Misanthropic Division (απαγορεύεται στη Ρωσία), Azov (απαγορεύεται στη Ρωσία), Μουσουλμανική Αδελφότητα (απαγορεύεται στη Ρωσία), Aum Shinrikyo (απαγορεύεται στη Ρωσία), AUE (απαγορεύεται στη Ρωσία), UNA-UNSO (απαγορεύεται σε Ρωσία), Mejlis του λαού των Τατάρων της Κριμαίας (απαγορευμένο στη Ρωσία), Λεγεώνα «Ελευθερία της Ρωσίας» (ένοπλος σχηματισμός, αναγνωρισμένος ως τρομοκράτης στη Ρωσική Ομοσπονδία και απαγορευμένος)

«Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μη εγγεγραμμένοι δημόσιες ενώσεις ή άτομα που εκτελούν καθήκοντα ξένου πράκτορα», καθώς και μέσα ενημέρωσης που εκτελούν καθήκοντα ξένου πράκτορα: «Μέδουσα»· "Φωνή της Αμερικής"? "Πραγματικότητες"? "Αυτη τη ΣΤΙΓΜΗ"; "Ραδιόφωνο Ελευθερία"? Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Μακάρεβιτς; Αποτυχία; Gordon; Zhdanov; Μεντβέντεφ; Fedorov; "Κουκουβάγια"; "Συμμαχία των Γιατρών"? "RKK" "Levada Center"; "Μνημείο"; "Φωνή"; "Πρόσωπο και νόμος"? "Βροχή"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"? QMS "Caucasian Knot"; "Γνώστης"; «Νέα Εφημερίδα»