Στρατιωτική αναθεώρηση

Χωρίς στρατηγικά αποθέματα

32
Προβλήματα απόκτησης και συσσώρευσης στρατιωτικά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού κινητοποίησης και τρόποι επίλυσής τους

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση του τρίτου κλάδου του AVN «Στρατιωτική (αμυντική) κατασκευή της στρατιωτικής οργάνωσης του κράτους». Έδωσε μεγάλη προσοχή στα προβλήματα που απασχολούν το ρωσικό κοινό και τη νεότερη γενιά του εδώ και πολλά χρόνια και έχουν γίνει πρόσφατα πηγή διαμάχης μεταξύ στρατιωτικών επιστημόνων και ειδικών από διαφορετικές επιστημονικές σχολές και απόψεις. Αφορούσε τα στενά αλληλένδετα προβλήματα της στρατολόγησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της εκπαίδευσης και της συσσώρευσης ανθρώπινων πόρων επιστράτευσης με στρατιωτική εκπαίδευση.

Συνολικά, τα προβλήματα στρατολόγησης και συσσώρευσης στρατιωτικού εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού κινητοποίησης απαιτούν επείγουσα επίλυση ορισμένων αντιφάσεων. Αφενός, μεταξύ του περιορισμένου (κατάλληλου για στρατιωτική θητεία) στρατευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των μεγάλων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την επάνδρωσή τους. Από την άλλη πλευρά, μεταξύ της ανάγκης για στρατιωτικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την ανάπτυξη των απαιτούμενων ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων) για την απόκρουση της επιθετικότητας κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ανεπαρκών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων για εκπαίδευση και συσσώρευση σε καιρό ειρήνης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την επίλυση της αντίφασης μεταξύ των χρηματοοικονομικών και οικονομικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως των τρεχουσών δαπανών, και των δυνατοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας να τις καλύψει.

Επιλύσιμες αντιφάσεις

Δεν είναι μυστικό ότι τα επόμενα χρόνια η Ρωσική Ομοσπονδία θα βρεθεί σε μια βαθιά «δημογραφική τρύπα», η οποία θα επηρεάσει σημαντικά την ικανότητά της να στρατολογεί τη στρατιωτική οργάνωση του κράτους με προσωπικό. Σε απόλυτους όρους, η ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να στρατολογεί τη στρατιωτική οργάνωση του κράτους σε καιρό ειρήνης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας των στρατευμένων νέων και το υπάρχον σύστημα αναβολών (όχι περισσότερο από το 15 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των στρατευσίμων κληθεί) θα ανέλθει σε 2015 το 681,7, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας - 477,2 ,2020, το 640,7 - 448,5 και 2025, το 618,4 - 432,9 και 780 χιλιάδες άτομα, αντίστοιχα. Σήμερα και μεσοπρόθεσμα, η ζήτηση για στρατεύματα στρατευμάτων για την επάνδρωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με λοχίες και στρατιώτες είναι τουλάχιστον 300 άτομα. Έτσι, το έλλειμμα στην επάνδρωση ιδιωτικών και υπαξιωματικών μόνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα είναι τουλάχιστον 350-XNUMX χιλιάδες άτομα.

Η επίλυση αυτής της αντίφασης για πολλά χρόνια φάνηκε στη μετάβαση στη συμβατική μέθοδο επάνδρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το σκεπτικό γι 'αυτό ήταν ένα επιχείρημα - μια ετήσια ανάγκη για στρατιωτικούς πόρους αποδεκτούς για τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία θα μπορούσε να ανέλθει σε 260 χιλιάδες άτομα με τριετή θητεία για τη σύναψη σύμβασης για στρατιωτική θητεία και 156 χιλιάδες άτομα για πενταετή ένας. Μια τέτοια απόφαση δικαιολογήθηκε όχι μόνο από την άποψη της κινητοποιητικής έντασης του κράτους, αλλά και από στρατιωτική-στρατηγική άποψη, καθώς δεν σχεδιαζόταν να χρησιμοποιηθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές συγκρούσεις και να αναπτυχθούν πολυάριθμες ομάδες στρατευμάτων (δυνάμεων) γι' αυτό. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη με την αρχή της ίσης ευθύνης των πολιτών για την υπεράσπιση του κράτους και δεν κατοχυρώθηκε οικονομικά και οικονομικά. Ειδικότερα, το χαμηλό επίπεδο μισθών και κοινωνικών συνθηκών υπηρεσίας βάσει της σύμβασης ήταν ο κύριος λόγος για την αποτυχία του πειράματος για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αυτήν τη μέθοδο επάνδρωσης.

Όλα αυτά κατέστησαν αναγκαία τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μια μικτή μέθοδο επάνδρωσης. Ωστόσο, αυτό εγείρει το πρόβλημα της τεκμηρίωσης της ορθολογικής συσχέτισης μεταξύ ιδιωτών και υπαξιωματικών που υπηρετούν στη στρατιωτική θητεία επί στρατολογία και με σύμβαση. Προφανώς, τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της ληφθείσας απόφασης μπορεί να είναι ο επιτρεπόμενος αριθμός ετήσιας στρατολόγησης και πρόσληψης πολιτών για στρατιωτική θητεία και αποδεκτές (ορθολογικές) κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για την υπηρεσία και τη ζωή του στρατιωτικού προσωπικού, η αξιοπρεπής αμοιβή και οι κατάλληλες κοινωνικές εγγυήσεις. και οφέλη.

Ταυτόχρονα, η λύση αυτού του προβλήματος είναι επίσης αδύνατη χωρίς την επίλυση της δεύτερης αντίφασης - χωρίς αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την προετοιμασία και τη συσσώρευση στρατιωτικά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες ανάπτυξης πρόσθετου αριθμού στρατιωτικών σχηματισμών απαραίτητων για τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθέσεων ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων).

Εάν το πρώτο συγκριτικό στοιχείο εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που υποβάλλεται σε στρατιωτική θητεία κατά τη στράτευση και τη σύμβαση, η διάρκεια αυτής της υπηρεσίας και ο χρόνος που αφιερώνουν οι πολίτες στην εφεδρεία και οι ποσοτικές τους τιμές είναι γνωστές σε εμάς, τότε το δεύτερο Το ένα εξαρτάται από τον αριθμό των σχηματισμών και των στρατιωτικών μονάδων μειωμένης ισχύος που είναι ακόμα άγνωστος σε εμάς και στο προσωπικό, καθώς και από την ανάγκη δημιουργίας νέων στρατιωτικών σχηματισμών και αναπλήρωσης των ανεπανόρθωτων απωλειών τους πρώτους μήνες του πολέμου.

στρατηγικό αποθεματικό

Είναι γνωστό ότι η μαχητική σύνθεση και δομή των Ενόπλων Δυνάμεων εξαρτώνται από τη φύση των πολέμων στους οποίους σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν. Προς το παρόν, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χωρίς σημαντική ανάπτυξη κινητοποίησης, είναι σε θέση να επιλύουν καθήκοντα μόνο σε ένοπλες συγκρούσεις και εν μέρει σε τοπικούς πολέμους. Ταυτόχρονα, στο μέλλον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε περιφερειακούς και μεγάλης κλίμακας πολέμους, οι οποίοι θα διαφέρουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τους τοπικούς πολέμους όχι μόνο σε πολιτικούς και στρατιωτικο-στρατηγικούς στόχους, αλλά και σε σημαντικό χωρική εμβέλεια και μεγάλη διάρκεια (από αρκετούς μήνες έως αρκετά χρόνια) . Αυτό θα απαιτήσει την ανάπτυξη μεγάλων ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων) ως προς τη σύνθεση μάχης και τη μέγιστη στρατιωτικοοικονομική και κινητοποιητική ένταση του κράτους. Προκειμένου να δημιουργηθεί το μαχητικό δυναμικό των ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων) προς το συμφέρον της διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, είναι προφανές ότι χρειάζεται μια τέτοια μαχητική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη επιπλέον αριθμού ετοιμόμαχων σχηματισμών.

Ωστόσο, η σύνθεση και η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων του 2008-2012, καθιστούν δυνατή σε καιρό πολέμου να αυξηθεί ελαφρά μόνο η μαχητική ισχύς των ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων) κινητοποιώντας τη βάση για η αποθήκευση και επισκευή όπλων και εξοπλισμού (BKhRVT) και η έλλειψη στρατηγικών αποθεμάτων περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα επηρεασμού της Ανώτατης Διοίκησης για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μεγάλη κλίμακα. Ως εκ τούτου, στο μέλλον, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μαζί με τις δυνάμεις στρατηγικής αποτροπής και τις δυνάμεις γενικού σκοπού, πρέπει να διαθέτουν στρατηγικές εφεδρείες.

Με βάση το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων σε καιρό ειρήνης, προτείνεται να υπάρχουν σχηματισμοί και στρατιωτικές μονάδες σταθερής ετοιμότητας ως μέρος των δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής, σχηματισμοί και στρατιωτικές μονάδες σταθερής ετοιμότητας, μειωμένης δύναμης και προσωπικού ως μέρος των δυνάμεων γενικού σκοπού. , και σχηματισμοί και στρατιωτικές μονάδες του προσωπικού ως μέρος των στρατηγικών εφεδρειών . Σύμφωνα με τον λειτουργικό τους σκοπό, αυτοί οι σχηματισμοί και οι στρατιωτικές μονάδες χωρίζονται σε δυνάμεις άμεσης χρήσης με περιόδους ετοιμότητας έως 24 ώρες, δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης με περιόδους ετοιμότητας έως M10, στρατεύματα ενίσχυσης - εφεδρεία USC και στρατηγικές εφεδρείες προτεραιότητας με περιόδους ετοιμότητας, αντίστοιχα. Μ30 και από Μ30 έως Μ60. Το επίπεδο στελέχωσης, το AME και τα αποθέματα υλικού θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχηματισμοί και οι στρατιωτικές μονάδες είναι έτοιμες να εκτελέσουν εργασίες για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Η εισαγωγή στρατηγικών εφεδρειών στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και σχηματισμών και στρατιωτικών μονάδων μειωμένης δύναμης και προσωπικού, θα επιτρέψει, διατηρώντας παράλληλα τον συνολικό αριθμό των Ενόπλων Δυνάμεων εν καιρώ ειρήνης, την αύξηση του αριθμού των μάχιμων σχηματισμών που αποτελούν μέρος των ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων), να αυξήσει τη βάση για την ανάπτυξη κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων και να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της μαχητικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ανάγκες του πολέμου.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι για τη στρατολόγηση νεοανεπτυγμένων σχηματισμών και στρατιωτικών μονάδων (σχηματισμοί εφεδρείας), με βάση την πρόβλεψη στρατιωτικών απειλών για τη Ρωσική Ομοσπονδία, η ανάγκη για στρατιωτικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό έως το 2017 μπορεί να ανέλθει σε 280 χιλιάδες αξιωματικούς, στρατιώτες και λοχίες - 1 εκατομμύριο 820 χιλιάδες, έως το 2021 αξιωματικοί - 450 χιλιάδες, στρατιώτες και λοχίες - 2 εκατομμύρια 800 χιλιάδες, έως το 2025 αξιωματικοί - 680 χιλιάδες, στρατιώτες και λοχίες - 3 εκατομμύρια 900 χιλιάδες άτομα.

Είναι ένας συμβατικός στρατός ικανός να προετοιμάσει και να συσσωρεύσει μια τέτοια ποσότητα κινητών πόρων; Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση.

Τι είναι ικανός ένας συμβατικός στρατός;

Με μέση θητεία εν ενεργεία στρατιωτική θητεία από αξιωματικούς 20 ετών (έως 40 έτη) και 15 έτη υπηρεσίας στην εφεδρεία (παραμονή στην εφεδρεία: 1η κατηγορία - έως 50, 2η κατηγορία - έως 55 έτη), λαμβάνοντας υπόψη λογαριασμός του διαθέσιμου πόρου (150 χιλιάδες άτομα) και μια φυσική ετήσια απώλεια 10 τοις εκατό μπορεί να συσσωρευτεί από κάθε ένα από τα έτη διακανονισμού όχι περισσότερο από 150 χιλιάδες έφεδρους αξιωματικούς. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αξιωματικών θα είναι 2017 χιλιάδες έως το 130,3, έως το 2021 - 300,62 χιλιάδες και έως το 2026 - 530,9 χιλιάδες άτομα.

Προκειμένου να εξοπλιστούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε καιρό ειρήνης με αξιωματικούς, η απαιτούμενη μέση ετήσια αποφοίτηση αξιωματικών από στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι το 2021 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 11, μετά το 2020 - 17,5 χιλιάδες άτομα. Για την εκπαίδευση και τη συσσώρευση αξιωματικών προς το συμφέρον της ανάπτυξης ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων) και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων από αυτούς κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, είναι απαραίτητο να παράγονται ετησίως τουλάχιστον 43-44 χιλιάδες έφεδροι αξιωματικοί σε βάρος του τα στρατιωτικά τμήματα των πολιτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Πώς να λύσετε αυτό το πρόβλημα;

Επί του παρόντος, η ανάγκη για αξιωματικούς σε καιρό ειρήνης καλύπτεται από τις δυνατότητες του καθιερωμένου δικτύου στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη εφεδρικών σχηματισμών σε καιρό πολέμου, η εκπαίδευση εφέδρων αξιωματικών πραγματοποιείται σήμερα σε 35 στρατιωτικά τμήματα και 33 στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης πολιτικών πανεπιστημίων. Στην ομιλία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο τελευταίο συμβούλιο του Υπουργείου Άμυνας, ο αριθμός ήταν 72 πανεπιστήμια, που είναι μόνο το επτά τοις εκατό του συνολικού αριθμού των πολιτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, η ετήσια αποδέσμευσή τους διαφέρει σημαντικά από τις παραπάνω απαιτήσεις και δεν υπερβαίνει τους 10 χιλιάδες έφεδρους αξιωματικούς. Είναι απαραίτητο να τετραπλασιαστεί τουλάχιστον η ικανότητα των πολιτικών πανεπιστημίων να εκπαιδεύουν εφέδρους για στρατηγικούς εφέδρους, η συνολική ικανότητα των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 44 έφεδροι αξιωματικοί ετησίως.

Χωρίς στρατηγικά αποθέματα


Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συμφωνηθεί τόσο με τη διάρκεια όσο και με τις μορφές εκπαίδευσης των εφέδρων αξιωματικών σε πολιτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που προτείνει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα, φαίνεται άσκοπο λόγω της μεγάλης ανάγκης έφεδροι αξιωματικοί να εκπαιδεύουν λοχίες και έφεδρους στρατιώτες στα πολιτικά πανεπιστήμια. Για να γίνει αυτό, είναι καλύτερο να συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά την εκπαίδευση και τη συσσώρευση στρατιωτικών εκπαιδευμένων κινητών πόρων για ιδιώτες και λοχίες, πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένης της δημιουργίας στρατηγικών εφεδρειών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με συμβατική μέθοδο στρατολόγησης και ετήσιας πρόσληψης για στρατιωτική θητεία, 78 χιλιάδες Οι πολίτες δεν είναι σε θέση να προετοιμάσουν τον απαιτούμενο αριθμό στρατιωτικών εκπαιδευμένων κινητών λοχιών και ιδιωτών, το έλλειμμα των οποίων θα είναι 2017 έως το 661, 2021 έως το 1685 και 2026 χιλιάδες έως το 2825.Η διέξοδος από τη δημιουργηθείσα κατάσταση είναι προφανής και είναι δυνατή μόνο με μια μικτή μέθοδο επάνδρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δικαιολογώντας την ορθολογική αναλογία του αριθμού των λοχιών και του στρατευμένου προσωπικού που υπηρετούν βάσει σύμβασης και στρατολόγησης, καθώς και ως όροι στρατιωτικής θητείας και θητείας στην εφεδρεία (παραμονή σε εφεδρεία).

Λαμβάνοντας υπόψη τους αρνητικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευμένων στρατιωτικών πόρων ιδιωτών και λοχιών, που δεν υπερβαίνει την ετήσια ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να καλεί πολίτες για στρατιωτική θητεία - 432-477 χιλιάδες άτομα, μπορεί να εκπαιδευτεί και συσσωρεύεται μόνο εάν υπάρχει τουλάχιστον το 54 τοις εκατό των λοχιών και στρατιωτών (421 χιλιάδες άτομα) που υποβάλλονται σε στρατιωτική θητεία βάσει της σύμβασης και οι όροι στρατιωτικής θητείας στη στρατολογία - ένα έτος, βάσει της σύμβασης - πέντε χρόνια και στην εφεδρεία (μείνετε σε αποθεματικό) - 15 χρόνια.Ταυτόχρονα, δεν θα απαιτηθούν περισσότερα από 360 χιλιάδες άτομα για να ολοκληρώσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στρατολόγηση και έως 83 χιλιάδες με μίσθωση, που συνολικά (443 χιλιάδες) δεν υπερβαίνει τις δυνατότητες της ετήσιας στρατολόγησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που παρουσιάστηκε παραπάνω (432-477 χιλιάδες).

Με το μερίδιο των εργολάβων μικρότερο από 54 τοις εκατό, οι δυνατότητες εκπαίδευσης κινητών πόρων λοχιών και ιδιωτών για εκπαίδευση εκπαιδευμένων στρατιωτικών αυξάνονται, η ανάγκη στρατολόγησης πολιτών για στρατιωτική θητεία θα υπερβεί τις μέγιστες δυνατές τιμές.

Με μερίδιο συμβασιούχων στρατιωτών άνω του 54%, η ανάγκη στρατολόγησης πολιτών για στρατιωτική θητεία θα είναι μικρότερη από τις περιοριστικές δυνατότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη στρατολόγηση πολιτών στη στρατιωτική θητεία και τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εκπαιδεύσουν τα απαιτούμενα ο αριθμός των εκπαιδευμένων στρατιωτικών πόρων λοχιών και ιδιωτών θα μειωθεί.

Έτσι, ο αριθμός των λοχιών και των συμβασιούχων στρατιωτών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιοχή των 421-425 χιλιάδων ατόμων είναι ο βέλτιστος από στρατιωτική-στρατηγική άποψη.

Ποιότητα και κίνητρα για εκπαίδευση

Η επίλυση του προβλήματος της ποσοτικής συσσώρευσης στρατιωτικών εκπαιδευμένων στρατιωτικών πόρων λοχιών και στρατιωτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεκτίμηση και την παρακολούθηση της ποιότητας της εκπαίδευσής τους. Ως εκ τούτου, είναι πολύ φυσικό ότι η μείωση του αριθμού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η μετάβαση σε μια μικτή μέθοδο στρατολόγησης, εγείρει έντονα το ζήτημα της ανάγκης δημιουργίας εθνικής εφεδρείας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που στρατολογούνται εθελοντικά ( σύμβασης), διατηρώντας παράλληλα το υπάρχον απόθεμα κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ωστόσο, θα είναι δυνατό να μιλήσουμε για τη δομή και τη σύνθεση της εθνικής εφεδρείας μόνο αφού πραγματοποιηθεί ένα πείραμα για την οργάνωση υπηρεσίας στην εφεδρεία ανθρώπινης κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για περιορισμένο αριθμό πολιτών που έχουν υπογράψει σύμβαση για τέτοια υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της αλλαγής της μεθόδου επάνδρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η αριθμητική τους μείωση, η εισαγωγή μιας εθελοντικής μεθόδου επάνδρωσης της εφεδρείας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρ. καθιστούν δυνατή τη διατήρηση στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών στην απαιτούμενη εκτιμώμενη δύναμη και ετοιμότητα μάχης σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια για στρατεύματα ανάπτυξης κινητοποίησης (δυνάμεις), τη διατήρηση της βασικής βάσης της ετοιμότητας κινητοποίησης της χώρας σε περίπτωση στρατιωτικού κινδύνου.

Ταυτόχρονα, η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα επάνδρωσης, εκπαίδευσης και συσσώρευσης στρατιωτικά εκπαιδευμένων πόρων πρέπει να διασφαλιστεί επαρκώς από πλευράς πόρων και οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ελκυστικές συνθήκες για στρατιωτική θητεία βάσει της σύμβασης τόσο σε σχηματισμούς και στρατιωτικές μονάδες μόνιμης ετοιμότητας και μειωμένης δύναμης, όσο και σε σχηματισμούς εφεδρείας.

Για να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα των προτάσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ο υπολογισμός του χρηματικού περιεχομένου του στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών και των συμβασιούχων λοχιών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε ως ένα από τα κίνητρα για την αύξηση του κύρους της στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, το επίπεδο αμοιβής για τους αξιωματικούς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 χιλιάδες ρούβλια και για ιδιώτες και λοχίες συμβασιούχων στρατιωτών - τουλάχιστον 35 χιλιάδες ρούβλια. Αυτοί οι δείκτες λαμβάνονται ως οι ελάχιστες απαιτούμενες τιμές κριτηρίου για τη χρηματική συντήρηση των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Με αυτό το επίπεδο μισθών για το στρατιωτικό προσωπικό, οι συνολικές δαπάνες φέτος δεν θα υπερβούν τις προγραμματισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό στο ποσό των 372,1 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Ταυτόχρονα, το μερίδιο της χρηματικής συντήρησης του στρατιωτικού προσωπικού στο κόστος συντήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα είναι 51,9 τοις εκατό και το συνολικό κόστος συντήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα είναι 1012,77 δισεκατομμύρια ρούβλια, ή 52,8 τοις εκατό του κόστους για την κατασκευή και συντήρηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μέχρι το 2017, με τον εκτιμώμενο αριθμό συμβασιούχων στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας να φθάνει τους 421 λοχίες και στρατιώτες, στο πλαίσιο των διατεθέντων δαπανών για τη χρηματική συντήρηση του στρατιωτικού προσωπικού των 200 δισεκατομμυρίων ρούβλια, ο μέσος μισθός των αξιωματικών μπορεί να είναι τουλάχιστον 454 χιλιάδες ρούβλια. λοχίες και στρατεύσιμοι - δύο χιλιάδες ρούβλια και εργολάβοι - 96 χιλιάδες ρούβλια. Ταυτόχρονα, το μερίδιο του συνολικού χρηματικού περιεχομένου όλων των κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού θα είναι 38 τοις εκατό των δαπανών για τη συντήρηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και 56,5 τοις εκατό - από το κόστος κατασκευής και συντήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μέχρι το 2021, οι μισθοί των αξιωματικών μπορούν να αυξηθούν σε 120 ρούβλια, των λοχιών και των στρατευσίμων - έως 50 ρούβλια και των εργολάβων - έως 56 ρούβλια. Ταυτόχρονα, το μερίδιο του συνολικού χρηματικού επιδόματος όλων των κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού θα παραμείνει στα ίδια όρια και θα ανέλθει στο 40,6 τοις εκατό του κόστους συντήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και XNUMX τοις εκατό - από το κόστος κατασκευής και συντήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Έτσι, έως το 2016 είναι δυνατό να αυξηθεί ο αριθμός των λοχιών και στρατιωτών που υπηρετούν με σύμβαση σε 420 χιλιάδες άτομα με αύξηση του κύρους της στρατιωτικής θητείας και της ιδιότητας του στρατιωτικού, η οποία οφείλεται όχι μόνο σε στρατιωτική-στρατηγική σκοπιμότητα, αλλά επίσης σε οικονομικές και οικονομικές ευκαιρίες για τη μετάβαση στο σύστημα επάνδρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με βάση τη μέθοδο μεικτής επάνδρωσης.

Όσον αφορά την καταβολή των μισθών σε πολίτες που βρίσκονται στο αποθεματικό, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 30ης Δεκεμβρίου 2012 αριθ. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το 288-2014, ο αριθμός του εφεδρικού προσωπικού είναι 2016. Για να εξασφαλιστεί αυτό το αποθεματικό, η ανάγκη του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μπορεί να ανέλθει σε 5000 εκατομμύρια ρούβλια το 2014, 279,4 εκατομμύρια το 2015, και 288,3 εκατομμύρια το 2016. εκατομμύρια ρούβλια. Μπορεί να υποτεθεί ότι το οικονομικό περιεχόμενο ενός "εφέδρου" την περίοδο 324,9-2014 θα κοστίσει 2016-5 χιλιάδες ρούβλια. Αυτές οι δαπάνες στον εθνικό αμυντικό προϋπολογισμό δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 5,5–0,03 τοις εκατό των άλλων εθνικών αμυντικών δαπανών.

Τα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό και τις οικονομικές παραμέτρους του εθνικού αποθεματικού κινητοποίησης μπορούν να ληφθούν ως στοιχεία ελέγχου για τη διεξαγωγή ενός πειράματος για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του συστήματος υπηρεσιών στο εθνικό απόθεμα. Στο μέλλον, έως το 2021, είναι απαραίτητο να μεταφερθούν πλήρως οι πολίτες που είναι στην εφεδρεία και είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό απόθεμα σε συμβασιακή υπηρεσία με τον καθορισμό του μισθού για αξιωματικούς - 15 χιλιάδες ρούβλια, για λοχίες και στρατιώτες - 10 χιλιάδες ρούβλια. Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για αυτήν την οικονομική στήριξη θα ανέλθουν σε 204,3 δισεκατομμύρια ρούβλια, ή το XNUMX% των δαπανών για την εθνική άμυνα.
Συντάκτης:
Αρχική πηγή:
http://vpk-news.ru/articles/19528
32 σχόλιο
Αγγελία

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram, τακτικά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, μεγάλος όγκος πληροφοριών, βίντεο, κάτι που δεν εμπίπτει στον ιστότοπο: https://t.me/topwar_official

πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. Igor39
  Igor39 20 Μαρτίου 2014 12:25
  + 21
  Για να προετοιμαστούν όλοι από το σχολείο όπως στην ΕΣΣΔ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
  1. Είδος μεγάλου ιχθύος
   Είδος μεγάλου ιχθύος 20 Μαρτίου 2014 12:28
   + 16
   Ακριβώς! Εισάγετε το αντικείμενο της NVP (αρχική στρατιωτική εκπαίδευση) στο σχολείο.
   1. Φλινκι
    Φλινκι 20 Μαρτίου 2014 12:34
    + 25
    Μην μπείτε, αλλά επιστρέψτε. Θυμάμαι ακόμα αυτό το μάθημα. Δύο ανώτερες τάξεις. Πράγμα πολύ απαραίτητο.
    1. Κουβαμπατάκε
     Κουβαμπατάκε 20 Μαρτίου 2014 13:05
     +1
     Και θυμάμαι το NVP από την έκτη δημοτικού. Ή είμαι μεγάλος, ή η πόλη ήταν καθεστώς...
   2. πολύ παλιός
    πολύ παλιός 20 Μαρτίου 2014 12:35
    +8
    Σίγουρα. Ο Ιγκόρ έχει δίκιο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
    Ξέχασες τη «Ζάρνιτσα»;
    Και όλα αυτά πρέπει να αποκατασταθούν.
   3. avg
    avg 20 Μαρτίου 2014 15:13
    +1
    Μάλιστα, ό,τι σχετίζεται με την ετοιμότητα κινητοποίησης, ούτε καν χώρα, αλλά ξεχωριστό κομμάτι, ήταν πάντα ένα από τα πιο φυλαγμένα μυστικά. Επομένως, αμφιβάλλω έντονα για την ορθότητα των υπολογισμών που παρουσιάζονται εδώ.
  2. Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί.
  3. mojohed2012
   mojohed2012 20 Μαρτίου 2014 13:03
   +7
   Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί και να εξοπλιστεί το DOSAAF.
   Στο DOSAAF - να εισαγάγετε τους κανόνες του TRP, την εκπαίδευση σκοποβολής, τη μάχη σώμα με σώμα όπως στον στρατό. Τέλη - 1 φορά σε 3 μήνες από 14 ετών.
   Βολές από ΑΚ, πιστόλια, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ΑΚ.
   Τεχνική οδήγησης, θεωρία.
 2. διαγράφηκε
  διαγράφηκε 20 Μαρτίου 2014 12:31
  +5
  Και το αποτέλεσμα μπορεί να εκφραστεί με μια φράση - σε περίπτωση πολέμου μεσαίου επιπέδου, χωρίς τη χρήση πυρηνικών όπλων, η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να καταστρέψει μια ομάδα άνω των 500 χιλιάδων ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είτε θα χρειαστεί να κερδίσουμε γρήγορα, είτε ... καλά, όπως υπάρχει στο τραγούδι - "σιγά σιγά οι πύραυλοι επιπλέουν μακριά στην απόσταση ..."
  1. mojohed2012
   mojohed2012 20 Μαρτίου 2014 13:04
   +1
   Το μεσαίο επίπεδο είναι όπως με την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής;
   Εδώ, παρόλα αυτά, οι πύραυλοι θα επιπλέουν μακριά στην απόσταση.
   Εάν με τον Σαΐντ ή το Κατάρ - εδώ μπορείτε ακόμα να παλέψετε
 3. Imyarek
  Imyarek 20 Μαρτίου 2014 12:33
  +1
  Δεδομένα προσωπικού και οικονομικές παράμετροι- Τουλάχιστον ΕΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ..... OH-TS .... ΝΑΙ εντάξει ... ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΧΑ ...
 4. Buser
  Buser 20 Μαρτίου 2014 12:34
  +6
  Υπάρχει και η εμπειρία της Ελβετίας. Εκεί, στο σπίτι, όλοι οι υπόχρεοι για στρατιωτική θητεία διατηρούν ένα πλήρες σετ στρατιωτικών στολών και κανονικών όπλων. Όλοι ξέρουν τι να κάνουν, πού να τρέξουν κ.λπ. Υπάρχουν πολλά άρθρα για αυτό το θέμα. Η εμπειρία της Σοβιετικής Ένωσης είναι επίσης τεράστια.
  1. Horst78
   Horst78 20 Μαρτίου 2014 12:56
   +2
   Η εμπειρία της Ελβετίας δεν είναι ενδεικτική για εμάς. Συγκρίνετε περιοχές. Είναι στην Ελβετία που μπορείτε να σχηματίσετε μια ταξιαρχία σε λίγες ώρες και να τη στείλετε σε οποιοδήποτε τμήμα των συνόρων σε 24 ώρες. Και το έχουμε όπως το φαντάζεστε. Έχω μόνο ένα μικρό αεροδρόμιο από την πόλη και 1 δρόμο και σιδηρόδρομο από το Nizhnevartovsk. Πώς μπορούν να με στείλουν τουλάχιστον στη μονάδα που έχει ανατεθεί σε μια μέρα; Στο ίδιο Ural ή Novorossiysk;
  2. mojohed2012
   mojohed2012 20 Μαρτίου 2014 13:05
   +1
   Αυτό θα ισχύει, μαζί με το NVP και τις χρεώσεις.
   Ο πόλεμος σήμερα είναι ένας πόλεμος ωρών και λεπτών. Μόλις ξεκίνησε - οι τοπικές δυνάμεις είναι ήδη έτοιμες για μάχες.
 5. σαγιά
  σαγιά 20 Μαρτίου 2014 12:35
  +1
  Φυσικά, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, αλλά απαιτείται και στρατιωτικός εξοπλισμός στις εχθροπραξίες, και αν κοιτάξετε τον τρέχοντα ρυθμό παραγωγής του, γίνεται λυπηρό, ειδικά στο παράδειγμα της αεροπορίας
 6. AlexGS
  AlexGS 20 Μαρτίου 2014 12:37
  + 10
  Αναβίωση NVP, GTO, DOSAAF! Ο μόνος τρόπος.
 7. alex47russ
  alex47russ 20 Μαρτίου 2014 12:38
  +2
  Σωστά! Πρέπει να ξεκινήσουμε από το σχολείο! στρατιώτης
 8. Gagarin
  Gagarin 20 Μαρτίου 2014 12:40
  +7
  NVP, Zarnitsa, Eaglet, .... νομίζεις ότι οι πατεράδες και οι παππούδες μας ήταν πιο χαζοί από εμάς;
  ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ!
  ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΑ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕ ΒΙΑΠΩΣ!
 9. fif21
  fif21 20 Μαρτίου 2014 12:49
  0
  Διατηρήστε αυταπάτες! Μάλλον το ίδιο ένιωθε και ο Χίτλερ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τη Ρωσία με το μυαλό σας, δεν μπορείτε να τη μετρήσετε με ένα μέτρο, έχει μια ιδιαίτερη θέση στη Ρωσία, απλά πρέπει να ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ. Κέρδισες τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και είσαι σε κακή υγεία)))
  1. παππούς ιθαγενής
   παππούς ιθαγενής 20 Μαρτίου 2014 13:42
   +2
   Παράθεση από fif21
   Κέρδισες τους Παραολυμπιακούς και είσαι σε κακή υγεία)))

   Η υγεία των νέων δεν είναι αδύναμη. Απλώς δεν υπάρχει. Στα 42 μου, έπρεπε να τρέξω για αποστάξεις (σε ένα στοίχημα) με τις αποσκευές στα χέρια με νεαρά παιδιά στο λόφο (περίπου 200 μέτρα πάνω, περίπου 15 μοίρες). Έπρεπε να τους περιμένω στην κορυφή για αρκετή ώρα. Καπνίζω από την 5η δημοτικού και είναι όλοι μη καπνιστές. Η νεολαία δεν είναι υγιής. Σηκωθήκαμε με τον ύμνο της ΕΣΣΔ, τρέξαμε στο γήπεδο, κάναμε ασκήσεις, μετά πήγαμε σπίτι, κάναμε μπάνιο, πήραμε πρωινό και πήγαμε σχολείο. Στα σχολικά μου χρόνια, όπως και οι συνομήλικοί μου, ασχολήθηκα με τον στίβο, την κολύμβηση, το σκι, το καρτ, το μοτοκρός. Και αυτό δεν υπολογίζει το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο και το τένις. Ρωτήστε τώρα τους νέους τι αθλήματα κάνουν. Ναι, κανένα. Απλώς δεν υπάρχουν αθλητικοί κύκλοι, ομάδες, οργανισμοί (DYUSSH) σε επίπεδο σχολείου. Για αυτό «έζησαν άσχημα στην ΕΣΣΔ».
   1. Sma11
    Sma11 20 Μαρτίου 2014 15:10
    0
    Ρωτήστε τώρα τους νέους τι αθλήματα κάνουν.


    GTA, Counter-Strike, WOW, WOT. Από πού νομίζετε ότι ήρθαν στο Μαϊντάν «Οι πόλεμοι της Νάρνια» wassat
   2. πλατεία
    πλατεία 20 Μαρτίου 2014 19:57
    0
    San Sanych, αλλά διατηρείς τη φόρμα σου; Διατηρώ επίσης σε μορφή 50, όπως και σε 19. Οι συνομήλικοί μου μοιάζουν με υπερθερμασμένους, πλαδαρούς χοίρους Μέχρι τώρα, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν για μένα; Τώρα πρόλαβα, το χυλό να ξεμπλέξουμε, Σλάβοι, η ηλικία μας θα πρέπει. προσφυγή
 10. στιλέτο
  στιλέτο 20 Μαρτίου 2014 12:50
  +3
  Το σύστημα εκπαίδευσης από τον σχολικό πάγκο μπορεί και πρέπει να χτιστεί ενδιαφέρον και συναρπαστικό για τα παιδιά. Πεζοπορία, μαθήματα επιβίωσης, μαθήματα αυτοάμυνας (σάμπο, τζούντο, καράτε, πυγμαχία). Δυστυχώς, στο τέλος της ιστορίας της Ένωσης, το NVP και το TRP μετατράπηκαν σε μια απλή τυπική διαδικασία: ένα φασαριόζικο φιζρούκ, αποκαρδιωτικές αφίσες, δύο σκονισμένες μάσκες αερίων ανά τάξη, το άλμα πάνω από μια κατσίκα σε χαλάκια που στάζουν... Το παραδέχομαι ότι δεν ήταν έτσι για όλους, αλλά ήταν.
  Ήμουν επίσης τυχερός που έζησα και μεγάλωσα στην ύπαιθρο: ψάρεμα, πεζοπορία, Ζάρνιτσα και αετός, τσακωμός για κορίτσια, σκι το χειμώνα, κολύμπι τα καλοκαιρινά ταξίδια στο συλλογικό αγρόκτημα "για ενίσχυση", λαχανόκηποι (σκάβω, σβάρνα ). Όλα αυτά και πολλά άλλα - στον καθαρό αέρα.
 11. Bakht
  Bakht 20 Μαρτίου 2014 12:54
  +7
  Είναι ενδιαφέρον, όλα τα στοιχεία που δίνονται ταξινομούνται ως διαβαθμισμένες πληροφορίες ή δημοσιεύονται ανοιχτά για δημόσια εξέταση;

  Δεν θα κρίνω με αριθμούς. Η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία θα πρέπει να γνωρίζει καλύτερα τι και πόσα χρειάζεται η χώρα. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την άποψή μου για τον συμβατικό (μισθοφόρο) στρατό και το γενικό στρατό.

  Ο εργολάβος πάει να υπηρετήσει για χρήματα (διαμέρισμα, υπηκοότητα). Γιατί οι δυτικοί στρατοί, ειδικά ο αμερικανικός, είναι τόσο ευαίσθητοι στις απώλειες; Ναι, γιατί κανείς δεν συνάπτει συμβόλαιο για τη δολοφονία του. Θέλουν να λάβουν χρήματα, αλλά δεν θέλουν να πεθάνουν για την Πατρίδα τους. Φανταστείτε μια κατάσταση όπου θα υπήρχε το 50% των συμβασιούχων στρατιωτών στον Κόκκινο Στρατό. Και αν η χώρα δεν έχει χρήματα για να πληρώσει μισθούς; Μπαγιονέτα στο έδαφος; Το συμβόλαιο ακυρώθηκε από υπαιτιότητά σας; Και ακόμα να μου πληρώσει πρόστιμο;

  Ο μύθος του συμβασιούχου επαγγελματικού στρατού χρειαζόταν οι φιλελεύθεροί μας για να καταστρέψουν τη χώρα. Σε αντίθεση με τις Πολιτείες, η ΕΣΣΔ είχε τεράστια χερσαία σύνορα με τους μη φιλικούς γείτονες. Ποιος συμβατικός στρατός θα μπορέσει να συγκρατήσει τα σύνορα με την Κεντρική Ασία και την Άπω Ανατολή; Συν τα σύνορα με το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία πρέπει να έχει έναν μικρό πυρήνα επαγγελματιών και μια κανονική γενική επιστράτευση. Το κόψιμο από τον στρατό έχει γίνει μόδα. Και στην Τουρκία, για παράδειγμα, ένα άτομο που δεν υπηρέτησε στο στρατό δεν έχει σεβασμό.

  Συμπέρασμα. Χρειαζόμαστε μια κανονική κλήση. Χρειαζόμαστε μια εφεδρεία εκπαιδευμένων εφέδρων. Και χρειαζόμαστε ψυχολογικό κλίμα στη χώρα. Η ταινία "Starship Troopers" ήταν καλή. Η θητεία στο στρατό είναι ο δρόμος προς την ιθαγένεια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πολίτη και των πολιτών;
  1. RusSever
   RusSever 20 Μαρτίου 2014 15:33
   0
   Συμφωνώ μαζί σου. Γενική στρατολογία, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια. Χρηματικό επίδομα - 5-8 χιλιάδες το μήνα. + παροχές για εισαγωγή σε πανεπιστήμιο κ.λπ. Αλλά για αυτό, ολόκληρη η χώρα πρέπει να δουλέψει και να πληρώσει φόρους.
   1. μεγάλης δέσμης
    μεγάλης δέσμης 20 Μαρτίου 2014 19:42
    0
    αν γενικός καλέστε, τότε, αποδεικνύεται, δημοσκοπήσεις προνόμια εισαγωγής στο κολέγιο;
    Και αυτό δεν είναι προνόμιο, αλλά σύστημα. Τυπική κοινή παρανόηση.
  2. μεγάλης δέσμης
   μεγάλης δέσμης 20 Μαρτίου 2014 19:46
   0
   Παράθεση από τον Bakht
   χρειάζεται ένα ψυχολογικό κλίμα στη χώρα

   Εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. Στο στρατόπεδό μας, μπορείτε πλέον να αγοράσετε τα πάντα, όπως στρατιωτικό εισιτήριο ή δίπλωμα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε με το ψυχολογικό κλίμα στη χώρα και μόνο τότε να αναβιώσουμε το NVP, και μόνο τότε η υπηκοότητα και η στρατιωτική θητεία, η ιθαγένεια και η δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης. αναπληρωτής.
 12. Dimyan
  Dimyan 20 Μαρτίου 2014 12:55
  +2
  Αγαπητοί σύντροφοι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για την αναβίωση του NVP. Ναι, και οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να διασκορπίσουν, είναι απαραίτητο να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση τη δημιουργία συνθηκών για έναν κανονικό ρυθμό γεννήσεων και την ανάπτυξη πολλών κενών περιοχών, το μεταβαλλόμενο κλίμα συμβάλλει σε αυτό. Μπορείτε ακόμη και να προσκαλέσετε επαρκείς λευκούς Αμερικανούς να ζήσουν μαζί μας, για παράδειγμα, στη Σιβηρία. Μόλις πρόσφατα διάβασα για κάποιους Αμερικανούς που ζουν ήδη αξιοπρεπώς στη Ρωσία και είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Η πολιτική ορθότητα είναι σαν μια ψυχική ασθένεια από την οποία τρέχουν οι κανονικοί άνθρωποι.
 13. stillrat
  stillrat 20 Μαρτίου 2014 13:03
  +1
  Οι ένοπλοι είναι η μόνη εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας του κράτους!! Η απελευθέρωση της νομοθεσίας για τα όπλα στη Ρωσία θα βελτιώσει την κατάσταση, αν όχι ποσοτικά τότε ποιοτικά. Και το πιο σημαντικό, σε αντίθεση με άλλα μέτρα, δεν θα κοστίσει στο κράτος ούτε μια δεκάρα. Οι ίδιοι οι πολίτες, με δικά τους έξοδα, θα αυξήσουν το επαγγελματικό στρατιωτικό τους επίπεδο .
 14. άτομο
  άτομο 20 Μαρτίου 2014 13:06
  0
  Η Ρωσία έχει δείξει ότι 500 «ευγενικοί πράσινοι» μπορούν να κάνουν περισσότερους από 5 ένοπλους σχηματισμούς που αναπτύσσονται σε σχηματισμούς μάχης.
 15. shitovmg
  shitovmg 20 Μαρτίου 2014 13:09
  0
  Από την 1η δημοτικού, ο πατέρας μου με έμαθε να κουρεύω ποδιές ...
  1. RND
   RND 20 Μαρτίου 2014 13:28
   0
   Παράθεση από shitovmg
   Από την 1η δημοτικού, ο πατέρας μου με έμαθε να κουρεύω ποδιές ...

   Και ο παππούς μου - να πυροβολήσει ...
  2. περιπλανώμενος_032
   περιπλανώμενος_032 20 Μαρτίου 2014 13:30
   0
   Παράθεση από shitovmg
   Από την 1η δημοτικού, ο πατέρας μου με έμαθε να κουρεύω ποδιές ...

   Θα ήταν καλύτερα να οδηγούσε στο TIR, ή να το έπαιρνε για ΚΥΝΗΓΙ. Ναί
   1. δράκος-υ
    δράκος-υ 20 Μαρτίου 2014 13:43
    +1
    Απόσπασμα: wanderer_032

    Θα ήταν καλύτερα να οδηγούσε στο TIR, ή να το έπαιρνε για ΚΥΝΗΓΙ. Ναί

    Δεν υπάρχει σκοπευτήριο στον σημερινό τόπο κατοικίας. Και δε θα βγάλεις εισιτήριο κυνηγιού...
    Θα προπονηθώ τουλάχιστον σε airsoft "mockup". Στην κόρη άρεσε να πυροβολεί από ένα πιστόλι ... :)
 16. Zomanus
  Zomanus 20 Μαρτίου 2014 13:12
  0
  Χρειαζόμαστε ιδεολογία. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα. Στη συνέχεια επιβάλλουμε τη στρατιωτική γενική εκπαίδευση και το NVP σε αυτήν την ιδεολογία, κ.ο.κ. Στρατιωτική γενική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση του VUS εκτός στρατώνων. Όπως και τα μαθήματα οδήγησης. Θεωρία, τεστ, πρακτική, πρακτική δοκιμασία. Και ότι ο ίδιος ο μαθητής μπορούσε να επιλέξει τι θέλει να σπουδάσει. Υπάρχει δηλαδή μια απαραίτητη θεωρία, χωρίς την οποία πουθενά. Και μετά φεύγουμε. Θέλω να μελετήσω αυτό το πολυβόλο, αυτό το πολυβόλο και αυτό το φιγκουλίνο εκεί. Λοιπόν, ναι, AGS-30. Μελέτησε, πέρασε, έλαβε ένα σημείωμα στην κάρτα. Κάτι σαν αυτό. Στη συνέχεια θα καλύψουμε τη διαφορά με λευκά εισιτήρια και άτομα με αναπηρία. Γιατί αν ξεκινήσει κάτι σοβαρό, όλοι θα ρακούν και θα παλέψουν.
  1. Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί.
  2. περιπλανώμενος_032
   περιπλανώμενος_032 20 Μαρτίου 2014 14:04
   0
   Παράθεση από Zomanus
   Χρειαζόμαστε ιδεολογία.

   Πρέπει να είστε σε θέση να προσελκύετε και να ενδιαφέρετε τους ανθρώπους. Και δεν μπορείς να δελεάσεις κανέναν με ιδεολογία.
   Η ίδια η λέξη απωθεί παρά ελκύει. Ναί

   Παράθεση από Zomanus
   Θέλω να μελετήσω αυτό το πολυβόλο, αυτό το πολυβόλο και αυτό το φιγκουλίνο εκεί.

   Ποιος λοιπόν δεν το κάνει; Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο Διαδίκτυο, λήψη και μελέτη. Μόνο αυτό από την άποψη της πρακτικής θα δώσει λίγα.
   Εδώ χρειάζονται πρακτικές δεξιότητες, τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε μόνο σε ένα γήπεδο προπόνησης ή σε ένα πεδίο βολής. Μέσα από τακτική προπόνηση. Κάτι που θα απαιτήσει πολύ χρόνο και συγκεκριμένο κόστος (τουλάχιστον για μεταφορά και πυρομαχικά).

   Παράθεση από Zomanus
   Μελέτησε, πέρασε, έλαβε ένα σημείωμα στην κάρτα.

   Μυρίζει φορμαλισμό από τον οποίο ξεκινούν όλα τα προβλήματα με την εκπαίδευση μάχης.
   Και χρειαζόμαστε πραγματικά εκπαιδευμένους ανθρώπους που, έχοντας λάβει αμέσως όπλα και πυρομαχικά, οπότε θα μπορούσαν να πάνε αμέσως και να εκτελέσουν περίπλοκες αποστολές μάχης.
   Και για αυτό χρειαζόμαστε μια πραγματικά προετοιμασμένη (και όχι τυπικά) εφεδρεία.
  3. Bakht
   Bakht 20 Μαρτίου 2014 18:30
   0
   Παράθεση από Zomanus
   Χρειαζόμαστε ιδεολογία.

   Αρκετά σωστό. Χρειαζόμαστε ιδεολογία. Και όσοι τρομάζουν με αυτή τη λέξη κάνουν λάθος. Αλλά διαβάσατε το Σύνταγμα της Ρωσίας. Το ρωσικό Σύνταγμα λέει ξεκάθαρα δύο τρομερά πράγματα.

   Το άρθρο 13

   2. Καμία ιδεολογία δεν μπορεί να καθιερωθεί ως κρατική ή υποχρεωτική.


   Το άρθρο 15

   4. Οι γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συνθήκες της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του νομικού της συστήματος. Εάν μια διεθνής συνθήκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει κανόνες διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει ο νόμος, τότε ισχύουν οι κανόνες της διεθνούς συνθήκης..


   Αυτό το σύνταγμα εγκρίθηκε το 1993. Και όπως αναγνωρίζουν τώρα, γράφτηκε σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα. Και υπό την αυστηρή καθοδήγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Δεν φαίνονται παράξενες αυτές οι διατάξεις στους πολίτες της Ρωσίας; Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος Συντάγματος, οι νόμοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν δευτερεύουσα θέση σε σχέση με αποφάσεις, όπως ο ΟΗΕ.
 17. Ποσοστό
  Ποσοστό 20 Μαρτίου 2014 13:13
  0
  Και πόσοι τύποι από την Ουκρανία και από άλλες χώρες θα μπορούσαν να αναπληρώσουν
  στρατός της Ρωσίας!Για 50 χιλιάδες και υπηκοότητα Ρωσίας, υπάρχουν πολλοί που επιθυμούν.
 18. stillrat
  stillrat 20 Μαρτίου 2014 13:14
  +1
  Επιπλέον, θα ήταν ωραίο να δημιουργηθεί μια εμφάνιση εθνοφρουράς. Στη Ρωσία, πολλοί άνθρωποι σπαταλούν το χρόνο τους σε κάθε είδους πολεμικά παιχνίδια, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς θα πυροβολούσαν αληθινά όπλα μια-δυο φορές το χρόνο και οδήγησε πραγματικό εξοπλισμό με μεγάλη ευχαρίστηση. Πολλοί θα πουν γιατί αυτοί οι "μπελάδες" αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη μεταξύ των εφέδρων. Θα απαντήσω, πρώτον, η ποιότητα της στρατολόγησης θα αυξηθεί σημαντικά, και δεύτερον, νομίζω ότι η υπηρεσία στο NG θα προσελκύουν ακόμη και εκείνους που κάποτε με ενθουσιασμό «κούρεψαν» από το στρατό και είναι πολλοί.
 19. περιπλανώμενος_032
  περιπλανώμενος_032 20 Μαρτίου 2014 13:20
  +1
  Πίνακες, ποσοστά, φορές...
  Χωρίς ιδιαιτερότητες, χωρίς καθήκοντα, χωρίς πραγματικές προτάσεις. Αλλά μόνο μπου-μπου, μου-μου κ.λπ.
  Ο καρπός του χάρτινου μαρακιού από τη γραφειοκρατία. Βαρετές ανοησίες, όχι άρθρο.
  Αν ο συγγραφέας ήθελε να πει κάτι λογικό, τότε θα έπρεπε να το είχε πει. Και μην μασάτε μύξα για τόκους, χρόνους κλπ. Και αν είναι έτσι, τότε έτσι θα μπορούσε να είναι, εδώ.
  Ένας οπαδός του V.S. Τσερνομυρντίν.
  Για έναν στρατιωτικό, μια σκέψη πρέπει να εκφράζεται εξαιρετικά καθαρά, καθαρά και χωρίς περιττά λόγια.
  Νομίζω και για τους απλούς πολίτες.
  1. περιπλανώμενος_032
   περιπλανώμενος_032 20 Μαρτίου 2014 13:27
   +2
   Υ.Γ Λοιπόν για μένα, ειλικρινά, παραμένει μυστήριο από ποιον (και από πού) πρέπει να δημιουργήσει η χώρα μας αυτή την πιο στρατηγική εφεδρεία προσωπικού;
   Και τι συγκεκριμένα μέτρα (δράσεις) θα πρέπει να λάβουν οι κρατικές αρχές και οι ίδιοι οι πολίτες για αυτό;
   Και ποιο πρέπει να είναι το αποτέλεσμα;
   1. aviamed90
    aviamed90 20 Μαρτίου 2014 14:37
    0
    περιπλανώμενος_032

    Πράγματι, ο συγγραφέας σιωπά για αυτό.

    Και επίσης σιωπά για το γεγονός ότι η στρατιωτική παιδεία έχει καταστραφεί, οι στρατιωτικές επιτροπές έχουν «μεταρρυθμιστεί», η στρατιωτική επιστήμη δεν τιμάται (αν και εμείς, όχι οι Γερμανοί κέρδισαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο), όσο λίγοι φανταστείτε τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας να κινητοποιηθεί.

    Απλώς κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Και το έργο δεν αξίζει τον κόπο. Άλλωστε αυτό δεν είναι επιχείρηση.
   2. Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί.
 20. moremansf
  moremansf 20 Μαρτίου 2014 13:37
  +1
  Καλό νέο - ξεχασμένο παλιό (GTO, NVP, DOSAAF) ....
 21. δράκος-υ
  δράκος-υ 20 Μαρτίου 2014 13:46
  0
  Όταν έγινε το «επείγον» - ανάμεσά μας δεν ήταν της μόδας να «κουρεύουν».
  Από όλους όσους μπήκαν στο πρώτο έτος, λιγότερα από 10 άτομα δεν κλήθηκαν.
  Επέστρεψαν - τελείωσαν τις σπουδές τους, ποιος ήθελε.
 22. Isaev
  Isaev 20 Μαρτίου 2014 13:57
  +2
  Δυστυχώς, οι περισσότεροι νέοι μας προτιμούν τώρα να είναι σαν την εκπαίδευση μάχης καθισμένοι στον υπολογιστή παίζοντας παιχνίδια σκοποβολής. Είναι απαραίτητο να αναβιώσουν τα τμήματα, να εκλαϊκευτούν το dosaaf. Εισάγετε μαθήματα πατριωτισμού, όχι θεολογίας, στα σχολεία.
  1. περιπλανώμενος_032
   περιπλανώμενος_032 20 Μαρτίου 2014 14:31
   0
   Απόσπασμα: Isaev
   Εισαγωγή μαθημάτων πατριωτισμού στα σχολεία

   Δεν μπορείτε να σφυρίσετε τον πατριωτισμό στο κεφάλι σας, αυτό δεν είναι πίνακας πολλαπλασιασμού ή αλφάβητο.
   Χρειαζόμαστε κανονικά εγχειρίδια Ρωσικής Ιστορίας και καθηγητές ιστορίας.
 23. aviamed90
  aviamed90 20 Μαρτίου 2014 14:02
  +2
  Auto RU.

  Η ανάλυση των στρατηγικών αποθεμάτων και πόρων είναι μονόπλευρη. Υπολογίστηκε μόνο το ανθρώπινο απόθεμα. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα ξεχνιούνται.

  Επιπλέον, ο συγγραφέας μπερδεύει συνεχώς mobresource и κινητό αποθεματικό, και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι διαφορετικά πράγματα.

  Έβαλε όμως ένα «συν» για το γεγονός ότι τουλάχιστον έγινε προσπάθεια να αναλυθεί αυτή η κατεύθυνση.

  Υποθέτω θα λύσουμε το πρόβλημα με ο άνθρωπος κινητούς πόρους και κινητές εφεδρείες, και πού θα βρούμε στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα, στολές και τρόφιμα για αυτούς;

  Ή πάλι, όπως στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ένα τουφέκι ανά διμοιρία; Πετώντας καπέλα; Μόνο που τελικά μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά καπέλα για όλους.

  Πώς επιλύονται αυτές οι εργασίες;
  Η εκτόξευση του MiG-29 ή του Su-35 σε σειρά είναι δύσκολη, αλλά δυνατή. Αλλά πόσο καιρό θα πάρει; Το ίδιο και τα τεθωρακισμένα, ο στόλος, τα πυρομαχικά για όλα τα είδη όπλων κ.λπ.

  Δεν αρκεί η προετοιμασία των ανθρώπων - πρέπει να τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα. Πόσα μπορούμε να πάρουμε από αποθηκευτικές βάσεις, αποθήκες και οπλοστάσια; Ποια είναι η κατάσταση αυτού του οπλισμού και του εξοπλισμού; Σκέφτηκε κανείς;

  Εσύ ο ίδιος γράφεις:

  "Ωστόσο, η σύνθεση και η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων του 2008-2012, καθιστούν δυνατή σε καιρό πολέμου να αυξηθεί ελαφρά μόνο η μαχητική ισχύς των ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων) λόγω της κινητοποίησης της βάσης αποθήκευσης και επισκευής όπλων και εξοπλισμού (BHiRVT), και η έλλειψη στρατηγικών εφεδρειών περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα επιρροής της Ανώτατης Ανώτατης Διοίκησης στην προετοιμασία και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μεγάλη κλίμακα. Ως εκ τούτου, στο μέλλον, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μαζί με τις δυνάμεις στρατηγικής αποτροπής και τις δυνάμεις γενικού σκοπού, πρέπει να διαθέτουν στρατηγικές εφεδρείες.


  Και δεν έχει νόημα να προετοιμάσετε ένα κινητό αποθεματικό χωρίς υλική υποστήριξη.
  Μπορείτε να σχηματίσετε σύνταγμα, τμήμα, στρατό. Χωρίς όμως όπλα, στολές, πυρομαχικά, σιτηρέσια κ.λπ. είναι απλώς ένα άοπλο και ανυπεράσπιστο πλήθος ανθρώπων.
 24. w2000
  w2000 20 Μαρτίου 2014 15:58
  -1
  Καλό θα ήταν να επιστρέψουν τα τμήματα στελεχών, τουλάχιστον 3-5 ανά περιφέρεια, ώστε να στηριχθεί σε αυτά η επιστράτευση εν καιρώ πολέμου. Να κάνεις στρατιωτική θητεία από τα 20 (γιατί στα 18 ακόμα δεν υπάρχει ούτε δύναμη ούτε μυαλό), και τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα μη μάχιμων τύπων υπηρεσιών, όπου άτομα με περιορισμένη υγεία έως μάχιμες υπηρεσίες θα μπορούσαν να υπηρετήσουν: με πλατυποδία, κακή όραση κ.λπ. (γιατί αυξάνονται οι στρατεύσιμοι με προβλήματα υγείας). Αυτά είναι ο κυβερνοχώρος, η ραδιομηχανική, τα logistics, οι κατασκευές, οι επισκευές κ.λπ. τμήματα.
 25. Αντρέι Ουλιάνοφσκι
  Αντρέι Ουλιάνοφσκι 20 Μαρτίου 2014 17:13
  0
  Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το σύστημα τόσο των "ελεύθερων" και των εγγεγραμμένων Κοζάκων είναι αρκετά καλά ανεπτυγμένο στη χώρα (ο ομοσπονδιακός νόμος "για τη δημόσια υπηρεσία των Ρώσων Κοζάκων" και ένα σύννεφο πράξεων σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο) . Ξέρω από πρώτο χέρι - δύο φίλοι είναι αρχηγοί στην περιοχή. Προφανώς, όλοι μάλλον άρχισαν συχνά να παρατηρούν τους Κοζάκους με στολή στα ανήσυχα σημεία του κράτους. Γιατί αυτό το αδιαφημιζόμενο ιδιαίτερα στρατηγικό αποθεματικό αγνοείται στο άρθρο είναι άγνωστο. Παρεμπιπτόντως, για αναφορά, το 173 ooSpN φέρει τον τίτλο του αποσπάσματος των Κοζάκων του Ντον.
 26. dmikras
  dmikras 20 Μαρτίου 2014 22:18
  0
  Απόσπασμα: wanderer_032
  Απόσπασμα: Isaev
  Εισαγωγή μαθημάτων πατριωτισμού στα σχολεία

  Δεν μπορείτε να σφυρίσετε τον πατριωτισμό στο κεφάλι σας, αυτό δεν είναι πίνακας πολλαπλασιασμού ή αλφάβητο.
  Χρειαζόμαστε κανονικά εγχειρίδια Ρωσικής Ιστορίας και καθηγητές ιστορίας.

  Ο πατριωτισμός δεν σφυρηλατείται, αλλά ενσταλάζεται από γονείς και δασκάλους