Στρατιωτική αναθεώρηση

Συγκρότημα αερομεταφερόμενης άμυνας "President-S"

22
Μία από τις κύριες απειλές για τα ελικόπτερα είναι τα φορητά από άνθρωπο συστήματα αεράμυνας. Τέτοια όπλα καθιστούν δυνατή την επίθεση σε διάφορους εναέριους στόχους χαμηλού υψομέτρου σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από μερικά χιλιόμετρα, γεγονός που το καθιστά ένα βολικό εργαλείο για την προστασία των στρατευμάτων από πιθανή αεροπορική επίθεση. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός που μπορεί να προστατεύσει ένα ελικόπτερο ή άλλο αεροσκάφος από μια αντιαεροπορική επίθεση. Η κύρια μέθοδος προστασίας είναι οι ψευδείς θερμικοί στόχοι. Επιπλέον, μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει αναπτύξει ένα νέο συγκρότημα για την προστασία των ελικοπτέρων «President-S».

Το έργο του αερομεταφερόμενου αμυντικού συγκροτήματος (BKO) "President-S" έχει αναπτυχθεί από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Στη δημιουργία του συμμετείχαν αρκετές επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της Concern Radioelectronic Technologies (KRET). Στο έργο συμμετείχαν το STC "Reagent" της Μόσχας, το SKB "Zenith", το STC "Elins" και το Ερευνητικό Ινστιτούτο "Ekran". Όλοι αυτοί οι οργανισμοί ασχολήθηκαν με τη δημιουργία μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος, σχεδιασμένων για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων. Το κύριο καθήκον του BKO "President-S" είναι η προστασία του αεροσκάφους από πυραύλους εδάφους-αέρος, συμπεριλαμβανομένων φορητών πυραύλων αεράμυνας. Τα υπάρχοντα στοιχεία του συγκροτήματος είναι σε θέση να παρακολουθούν την κατάσταση, να βρίσκουν δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα, να ανιχνεύουν εκτοξεύσεις πυραύλων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διακοπεί η επίθεση.

Οι πρώτες ανοιχτές πληροφορίες για το συγκρότημα President-S εμφανίστηκαν τον Ιούνιο του 2010. Ορισμένα στοιχεία του πολλά υποσχόμενου BKO παρουσιάστηκαν στην έκθεση Eurosatory 2010 στο Παρίσι. Παράλληλα, εκπρόσωποι της KRET μίλησαν για τον σκοπό του νέου συστήματος και ορισμένα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, πριν από πέντε χρόνια έγινε γνωστό όχι μόνο για την ύπαρξη του έργου, αλλά και για μερικές από τις επιτυχίες που κατάφεραν να πετύχουν οι συντάκτες του.


Σταθμός λέιζερ οπτικο-ηλεκτρονικής καταστολής. Φωτογραφία Kret.com


Τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους προγραμματιστές, ανέφεραν ότι το BKO "President-S" είχε ήδη περάσει κάποιες δοκιμές. Παράλληλα, οι δοκιμές έφτασαν μέχρι τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων στη βασική πλατφόρμα. Όπως ειπώθηκε τότε, ένα μετασκευασμένο ελικόπτερο Mi-8, το οποίο ήταν τοποθετημένο σε έναν ειδικό ιστό σε ένα λόφο, έγινε βάση για τέτοιες δοκιμές. Οι κινητήρες των ελικοπτέρων έφθασαν στη μέγιστη ισχύ, γεγονός που υποτίθεται ότι θα διευκολύνει τη λειτουργία των συστημάτων καθοδήγησης πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές.

Από απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου, τα Igla MANPADS πυροβόλησαν κατά του ελικοπτέρου. Παρά τη μέγιστη λειτουργία του κινητήρα, τη μεγάλη ποσότητα θερμότητας που παράγεται και τη σχετικά μικρή απόσταση, το αμυντικό σύμπλεγμα President-S εντόπισε επιτυχώς πυραύλους και απέτρεψε επιθέσεις. Όλοι οι πύραυλοι έχασαν τον στόχο τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευθεί αρκετά λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκρότημα President-S στο σύνολό του και τα επιμέρους στοιχεία του. Σύμφωνα με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ekran, το συγκρότημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέσα: συσκευή ελέγχου, σταθμό προειδοποίησης για ακτινοβολία ραντάρ και λέιζερ, σταθμό προειδοποίησης για επίθεση πυραύλων, συσκευή εκτίναξης αεροπορία παρεμβολές, ένας ενεργός σταθμός παρεμβολής, ένας ασυνάρτητος οπτικοηλεκτρονικός σταθμός παρεμβολής και ένας σταθμός οπτοηλεκτρονικής παρεμβολής λέιζερ.

Οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος είναι τοποθετημένες στο ελικόπτερο βάσης και, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες αναζήτησης δυνητικά επικίνδυνων πυραύλων με περαιτέρω καταστολή και διακοπή της επίθεσης. Για τον εντοπισμό εχθρικών αντιαεροπορικών όπλων, χρησιμοποιείται ένα σύνολο σταθμών που λειτουργούν σε διαφορετικά μέρη του φάσματος. Κατά μήκος της περιμέτρου του ελικοπτέρου είναι τοποθετημένα αρκετά μπλοκ για την ανίχνευση της ακτινοβολίας ραντάρ και λέιζερ. Επιπλέον, παρέχονται συστήματα υπεριώδους για την ανίχνευση εκτοξεύσεων πυραύλων. Έτσι, ο αυτοματισμός του BKO "President-S" είναι ικανός να ανιχνεύει ανεξάρτητα συστήματα ραντάρ και λέιζερ του εχθρού, καθώς και να ανιχνεύει έγκαιρα εκτοξεύσεις πυραύλων.

Το κεντρικό σύστημα του συγκροτήματος, η συσκευή ελέγχου, λαμβάνει σήματα για ακτινοβολία ή εκτοξεύσεις πυραύλων. Τα μέσα ανίχνευσης του συμπλέγματος είναι ικανά όχι μόνο να ανιχνεύουν το ίδιο το γεγονός της έκθεσης ή εκτόξευσης, αλλά και να προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς το ανιχνευμένο αντικείμενο. Αυτά τα δεδομένα λαμβάνονται υπόψη από τη συσκευή ελέγχου, η οποία λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση συστημάτων προστασίας. Για την αντιμετώπιση διαφόρων απειλών, το σύμπλεγμα President-S παρέχει διαφορετικά συστήματα.


Η αρχιτεκτονική μιας από τις παραλλαγές του συγκροτήματος. Σχέδιο Ria.ru


Προτείνεται η καταστολή των εχθρικών συστημάτων ραντάρ με τη βοήθεια ενός ενεργού σταθμού παρεμβολής. Αυτός ο σταθμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην εργασία όταν ο εχθρός χρησιμοποιεί ραντάρ ή αντιαεροπορικούς πυραύλους με κεφαλές ραντάρ όλων των τύπων. Ο σταθμός ενεργού παρεμβολής του συγκροτήματος "President-S" μπορεί να εκπέμπει παρεμβολές σε έναν τομέα πλάτους 120° σε αζιμούθιο και 60° σε υψόμετρο. Ο κατασκευαστής σημειώνει ότι το μέγεθος του τομέα εξαρτάται από τον τύπο του βασικού αεροσκάφους και μπορεί να αλλάξει.

Καταναλώνοντας έως και 2500 VA από ένα κύκλωμα 115/200 V 400 Hz ή 300 W από ένα κύκλωμα 27 V, ο σταθμός εμπλοκής έχει ενεργειακό δυναμικό 150 W. Η ονοματολογία των κύριων τύπων εμπλοκής έχει εφαρμοστεί στις περιοχές από G έως J. Το συνολικό βάρος του ενεργού σταθμού εμπλοκής είναι 51,5 κιλά.

Ένα επιπλέον μέσο αντιμετώπισης εχθρικών ηλεκτρονικών μέσων είναι τα λεγόμενα. πομποί εμπλοκής μιας χρήσης (PPOI). Αυτά τα προϊόντα είναι μικρές συσκευές (που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 600 g) με ραδιοπομπούς χαμηλής ισχύος (δυναμικό ενέργειας έως 2 W). Οι πομποί εμπλοκής μιας χρήσης προτείνεται να ενεργοποιούνται από υπάρχουσες συσκευές εκτόξευσης αναλώσιμων αεροσκαφών. Έτσι, ανάλογα με την κατάσταση και την υπάρχουσα κατάσταση, ο αυτοματισμός μπορεί να πυροβολήσει ψεύτικους θερμικούς στόχους ή να πετάξει έξω τους PPOI.

Από τα διαθέσιμα δεδομένα, προκύπτει ότι στις πρώτες εκδόσεις του BKO "President-S" είχε μόνο ένα σύστημα οπτοηλεκτρονικής καταστολής - ασυνάρτητο. Αργότερα, προστέθηκε σε αυτό ένα σύστημα λέιζερ παρόμοιου σκοπού. Παρά τη χρήση διαφορετικού εξοπλισμού και εκπομπών διαφορετικών τύπων, και οι δύο σταθμοί έχουν σχεδιαστεί για να λύνουν το ίδιο πρόβλημα. Με τη βοήθειά τους, το συγκρότημα θα πρέπει να εκτρέψει τους εισερχόμενους πυραύλους με κεφαλές υπερύθρων από το αεροσκάφος.

Το 2010, οι ειδικοί του KRET περιέγραψαν τη γενική αρχή λειτουργίας ενός ασυνάρτητου σταθμού παρεμβολής. Αναφέρθηκε ότι το "σώμα εργασίας" αυτής της συσκευής είναι μια ειδική λάμπα ζαφείρι. Ο αυτοματισμός του συγκροτήματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα από υπάρχοντες αισθητήρες, καθορίζει τη θέση του πυραύλου σε σχέση με το ελικόπτερο, μετά την οποία στοχεύει την οπτική συσκευή του σταθμού καταστολής. Η ακτινοβολία της λάμπας «ξεγελάει» την κεφαλή του πυραύλου, γι’ αυτό και χάνει τον στόχο του με τη μορφή αεροσκάφους και περνά από δίπλα του. Μετά από αστοχία, ο πύραυλος αυτοκαταστρέφεται μετά τον εκτιμώμενο χρόνο πτήσης. Σημειώθηκε ότι εκείνη την εποχή κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα και να βάλει τον νέο εξοπλισμό σε σειρά.

Συγκρότημα αερομεταφερόμενης άμυνας "President-S"
Εξοπλισμός σταθμού ενεργού παρεμβολής από την BKO "President-S". Φωτογραφία Niiekran.ru


Μέχρι σήμερα, έχει γίνει γνωστό για την ύπαρξη ενός άλλου σταθμού οπτοηλεκτρονικής καταστολής, που προτείνεται για χρήση ως μέρος του συστήματος αεροπορικής άμυνας President-S. Αυτός ο σταθμός μπορεί να κατασκευαστεί σε μορφή μπλοκ για εγκατάσταση στους εσωτερικούς όγκους του αεροσκάφους ή σε μορφή κρεμαστού κοντέινερ. Ανεξάρτητα από τη σχεδίαση, ο σταθμός παρεμβολής λέιζερ είναι ικανός να επιλύει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί για την αντιμετώπιση των υπέρυθρων κεφαλών υποδοχής πυραύλων διαφόρων τύπων.

Το κύριο στοιχείο του σταθμού λέιζερ είναι μια εγκατάσταση λέιζερ που βασίζεται σε ένα πολυφασματικό λέιζερ στερεάς κατάστασης ή αερίου. Στο λέιζερ συνδέεται μια οπτικο-μηχανική μονάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατεύθυνση της δέσμης λέιζερ προς τον στόχο. Ο σταθμός είναι επίσης εξοπλισμένος με τροφοδοτικό, σύστημα ελέγχου και άλλες μονάδες για διάφορους σκοπούς. Ο σχεδιασμός του σταθμού σας επιτρέπει να καταστείλετε πυραύλους στον τομέα εργασίας με πλάτος 360 ° σε αζιμούθιο και 90 ° σε υψόμετρο. Σε κατάσταση αναμονής, ο σταθμός καταναλώνει όχι περισσότερο από 2000 VA, σε κατάσταση λειτουργίας - 5000 VA. Το συνολικό βάρος του εξοπλισμού δεν υπερβαίνει τα 150 κιλά.

Η ισχύς λέιζερ του σταθμού BKO "President-S" σάς επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες σε αποστάσεις από 500 έως 5000 μ. Η καταστολή πυραύλων παρέχεται τόσο κατά τη διάρκεια μεμονωμένων εκτοξεύσεων όσο και κατά τη διάρκεια βόλεϊ. Στην τελευταία περίπτωση, η δέσμη λέιζερ «τυφλώνει» διαδοχικά τις κεφαλές εδράσεως αρκετών πυραύλων. Η στόχευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προσδιορισμό στόχου άλλων μέσων του αμυντικού συγκροτήματος. Το γεγονός του χτυπήματος του στόχου καταγράφεται από τον σταθμό ανεξάρτητα. Το σήμα για την καταστολή ενός εχθρικού πυραύλου είναι η «αντίστροφη λάμψη» της ανακλώμενης δέσμης.

Το 2015, η υπηρεσία Τύπου της Concern Radioelectronic Armaments και ο εγχώριος Τύπος ανακάλεσε το σύμπλεγμα President-S αρκετές φορές. Έτσι, στις αρχές Ιουνίου, εμφανίστηκαν δημοσιεύσεις, που θυμίζουν την ύπαρξη ενός πολλά υποσχόμενου έργου και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Δεν υπήρχαν νέες πληροφορίες σε αυτά τα μηνύματα.

2 Νοεμβρίου RIA Ειδήσεις δημοσίευσε πληροφορίες που ελήφθησαν από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του KRET για Ε&Α τεχνολογίας και καινοτομίας ηλεκτρονικού πολέμου, Yuri Mayevsky. Ο ειδικός είπε ότι το πολλά υποσχόμενο αερομεταφερόμενο αμυντικό σύστημα "President-S" δοκιμάστηκε στα πεδία εκπαίδευσης του Υπουργείου Άμυνας και επιβεβαίωσε τα χαρακτηριστικά του. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με το στρατιωτικό τμήμα, το πιο πρόσφατο αμυντικό σύστημα έδειξε υψηλή αποτελεσματικότητα στην προστασία του αεροσκάφους βάσης από βομβαρδισμό χρησιμοποιώντας διάφορους κατευθυνόμενους πυραύλους.


Πομπός παρεμβολών μιας χρήσης. Φωτογραφία Niiekran.ru


Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι δοκιμαστές πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό εκτοξεύσεων πυραύλων των φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων Igla σε ελικόπτερα εξοπλισμένα με τον εξοπλισμό του συστήματος President-S. Πραγματοποιήθηκαν τόσο μεμονωμένες όσο και σάλβο εκτοξεύσεις. Ταυτόχρονα, δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων από διαφορετικές κατευθύνσεις και από διαφορετικές αποστάσεις. Σύμφωνα με τον Y. Mayevsky, όλοι οι πύραυλοι δεν κατάφεραν να χτυπήσουν τους στόχους τους κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του BKO "President-S", οι πύραυλοι απομακρύνθηκαν από τους στόχους τους χωρίς να τους προκαλέσουν καμία ζημιά.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών, σύμφωνα με τον ειδικό, μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα για την προστασία αεροσκαφών και ελικοπτέρων από διάφορους κατευθυνόμενους πυραύλους εξοπλισμένους με οπτικές κεφαλές.

Σύμφωνα με τον Mayevsky και το RIA Novosti, ορισμένα μέσα του συγκροτήματος President-S εγκαθίστανται ήδη σε διάφορους τύπους αεροσκαφών. Έτσι, υποσυστήματα οπτικο-ηλεκτρονικής καταστολής τοποθετούνται στα μαχητικά ελικόπτερα Mi-28 και Ka-52. Επιπλέον, μεταφορικά ελικόπτερα Mi-26 και αεροσκάφη Il-76 λαμβάνουν τέτοιο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το KRET και τα ΜΜΕ, το σύστημα αερομεταφερόμενης άμυνας President-S και τα επιμέρους συστήματα του μπορούν να τοποθετηθούν και σε άλλους τύπους αεροσκαφών. Για παράδειγμα, νωρίτερα ο οργανισμός ανάπτυξης ανέφερε τη δυνατότητα χρήσης τέτοιου εξοπλισμού για την προστασία των πολιτικών αεροσκαφών. Υποστηρίχθηκε ότι τέτοιος εξοπλισμός θα μπορούσε να είναι μια βολική και απλή απάντηση σε αναδυόμενες απειλές. Πρόσφατα πραξικοπήματα και τοπικοί πόλεμοι οδήγησαν στο γεγονός ότι τα φορητά από άνθρωπο αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων ενδέχεται να καταλήξουν στα οπλοστάσια τρομοκρατικών οργανώσεων. Για προστασία από πιθανές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τέτοια όπλα Οι αερομεταφορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αεράμυνας President-S, το οποίο παρέχει αξιόπιστη προστασία έναντι MANPADS.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Igor Nasenkov, Πρώτος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Radioelectronic Technologies Concern, δήλωσε ότι η δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας από πυραύλους MANPADS κάνει το σύμπλεγμα President-S ενδιαφέρον για τους ξένους εταίρους. Ως πιθανοί πελάτες θεωρούνται τα κράτη της Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.


Σταθμός καταστολής λέιζερ σε διαφημιστικό υλικό. Φωτογραφία missiles.ru


Τα υλικά για το έργο President-S αναφέρουν ότι αυτό το συγκρότημα είναι ικανό να προστατεύει τον εξοπλισμό αεροπορίας όχι μόνο από MANPADS της οικογένειας Igla. Ένα πολλά υποσχόμενο BKO μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει πυραύλους προηγούμενων μοντέλων, όπως το Strela, καθώς και ξένα όπλα αυτής της κατηγορίας, όπως τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Stinger.

Επίσης, ο «στόχος» του εξοπλισμού του συγκροτήματος «President-S» μπορεί να είναι οπτοηλεκτρονικά συστήματα διαφόρων συστημάτων αντιαεροπορικού πυροβολικού. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς, τα μέσα του συγκροτήματος λειτουργούν σύμφωνα με τον ίδιο αλγόριθμο όπως κατά την καταστολή των κεφαλών εκτόξευσης πυραύλων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των επίγειων συστημάτων αεράμυνας. Τα συστήματα ανίχνευσης του συγκροτήματος καθορίζουν τη θέση των οπτοηλεκτρονικών μέσων του εχθρού, όπως σκοπευτικά ή αποστασιοποιητές λέιζερ, μετά τα οποία το λέιζερ ή ο ασυνάρτητος σταθμός καταστολής στοχεύει στον στόχο και στέλνει έναν ισχυρό παλμό ακτινοβολίας σε αυτόν, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της κανονικής λειτουργία.

Παρά τις δηλώσεις των ηγετών του αναπτυξιακού οργανισμού, δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές παραγγελίες για την προμήθεια του BKO "President-S" σε ξένες χώρες. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν πληροφορίες μόνο για την προμήθεια εξοπλισμού αυτού του συγκροτήματος σε εγχώριες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών, οι οποίες τον χρησιμοποιούν στην κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Έτσι, οι μέχρι στιγμής φορείς διαφόρων στοιχείων του πολλά υποσχόμενου συγκροτήματος είναι μόνο ρωσικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το σύστημα αερομεταφερόμενης άμυνας President-S δοκιμάστηκε πρόσφατα στα πεδία εκπαίδευσης του Υπουργείου Άμυνας. Το συγκρότημα έλυσε με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί, με αποτέλεσμα κανένας από τους πύραυλους MANPADS που εκτοξεύτηκαν κατά τις δοκιμές να μην μπορούσε να χτυπήσει τον στόχο του με τη μορφή ελικοπτέρου εξοπλισμένου με συστήματα αεράμυνας. Υπήρχαν επίσης πληροφορίες για την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού σε οικιακά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση του συγκροτήματος "President-S" σε λειτουργία δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Είναι πιθανό να εμφανιστούν οι σχετικές εντολές εντολών στο πολύ άμεσο μέλλον.


Με βάση υλικά από ιστότοπους:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://kret.com/
http://niiekran.ru/
http://nevskii-bastion.ru/
Συντάκτης:
22 σχόλιο
Αγγελία

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram, τακτικά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, μεγάλος όγκος πληροφοριών, βίντεο, κάτι που δεν εμπίπτει στον ιστότοπο: https://t.me/topwar_official

πληροφορίες
Αγαπητέ αναγνώστη, για να αφήσεις σχόλια σε μια δημοσίευση, πρέπει να εγκρίνει.
 1. ανδρέυ
  ανδρέυ 3 Νοεμβρίου 2015 06:04 π.μ
  + 16
  Πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση του συγκροτήματος "President-S" σε λειτουργία δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.
  Θα ήθελα να ελπίζω ότι οι δικοί μας τα έχουν στη Συρία, θα ήταν πιο ήρεμα.
  1. Nevsky_ZU
   Nevsky_ZU 3 Νοεμβρίου 2015 06:39 π.μ
   + 17
   Ελπίζω ότι το σύστημα President-S δεν θα υποστεί τη μοίρα της "Αρένας" - αιώνιες δοκιμές, επιδείξεις, βελτιώσεις, ατελείωτες τηλεοπτικές εκπομπές γι 'αυτό και ο εξοπλισμός, καθώς δεν καλύπτονταν από ενεργή προστασία, παραμένει έτσι. Και δεν είναι καν χρόνια, αλλά δεκαετίες.

   Πίσω στο 2010..... Σημειώθηκε ότι εκείνη την εποχή κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα και να βάλει νέο εξοπλισμό σε σειρά.


   Σε 1,5 μήνα θα είναι 16 ετών, και τι; Λίγος χρόνος για δοκιμές, πιστοποίηση και κυκλοφορία σε μια σειρά; Κοιτάξτε στα προγράμματα "Shock Force" από το 2007, το MiG-35 έχει σχεδόν γίνει φτερό. Είναι κρίμα, είμαστε όντως χώρα πρατηρίων καυσίμων και χώρα εργαστηρίου επίδειξης; προσφυγή
   1. SUSUL
    SUSUL 3 Νοεμβρίου 2015 09:45 π.μ
    +9
    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες συσκευές δεν είναι X dog, αυτό δεν είναι ένα νέο iPhone κάθε έξι μήνες να σφραγίζεται.
    Εδώ διεξάγεται μια μόνιμη μάχη φυσικών. Μελέτη των αρχών λειτουργίας των GOS από διάφορες χώρες του κόσμου, μελέτη των μέσων προστασίας του GOS από την επίδραση αυτής της συσκευής, επιλογή των απαραίτητων παραμέτρων και δοκιμών πλήρους κλίμακας, ανάπτυξη μέσων για γρήγορο εκσυγχρονισμό
    1. γκριντάσοφ
     γκριντάσοφ 3 Νοεμβρίου 2015 12:07 π.μ
     0
     Μια μόνιμη μάχη προφανώς σημαίνει την αναζήτηση μιας «μαύρης γάτας σε ένα σκοτεινό δωμάτιο». Αυτή η αναζήτηση είναι επίσης παρόμοια με το παιχνίδι των "κύβων". Ταυτόχρονα, το κύκλωμα γίνεται πιο περίπλοκο και ο παράγοντας ποιότητας του εξοπλισμού μειώνεται. Και όσο υψηλότερα είναι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, τόσο χειρότερο γίνεται.
    2. Μόνο εγώ
     Μόνο εγώ 3 Νοεμβρίου 2015 18:42 π.μ
     0
     Παράθεση από SUSUL
     ..Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες συσκευές δεν είναι X dog, δεν πρόκειται για καινούργιο iPhone που θα σφραγίζεται κάθε έξι μήνες...


     Υπάρχει επίσης ένα τέτοιο πράγμα όπως "κρίση είδους"
     υψηλή εμπιστοσύνη στη δημιουργία κάτι καινούργιου αποδόθηκε σε έναν .. μετά τους δίνεται άλλη μια ευκαιρία .. όλο και περισσότερο ... Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι προγραμματιστές έχουν φτάσει στο όριο των επαγγελματικών και πνευματικών τους ικανοτήτων και δεν μπορούν πλέον να δώσουν υψηλότερα Αποτελέσματα ..

     Έχω δει αρκετά από αυτό στον κλάδο μας...
   2. mvg
    mvg 3 Νοεμβρίου 2015 20:14 π.μ
    +2
    Μετά το 2006, οι Εβραίοι άρχισαν να καλύπτουν το Merkava με ΚΑΖ, πρόκειται για την Αρένα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου με τομέα εργασίας 360 μοιρών εμφανίστηκαν στο F-15A, γύρω στο 1986, περίπου .. AN / ALQ-135 (ενεργός σταθμός εμπλοκής).
    Και για το "κανείς στον κόσμο" και το "δεν έχει ανάλογα" ήδη κουρασμένος ..
    Σαν κορυφές, με το «ΜΑΧΑΙΡΙ» τους στο Μπουλάτ και στα Προπύργια..
  2. ρουμπίνι
   ρουμπίνι 4 Νοεμβρίου 2015 02:05 π.μ
   +1
   Ελπίζω όχι. Πέταξε MI-24p στη Συρία. Η εγκατάσταση President-S δεν είναι προετοιμασμένη για αυτούς. Ναι, και στα κοντινά πλάνα των Bears μας, είναι ξεκάθαρο ότι τα στοιχεία αυτού του συστήματος δεν βρίσκονται πάνω τους.
   Για παράδειγμα, KA-52 και τώρα MI-28Н απελευθερώνουν αμέσως έτσι ώστε ο Πρόεδρος-Σ να μπορεί να τους φορέσει χωρίς προβλήματα.

   1. meriem1
    meriem1 4 Νοεμβρίου 2015 04:52 π.μ
    0
    Πως να ξέρεις!!! Σχετικά με την εγκατάσταση σε ένα κρεμασμένο δοχείο ... το χάσατε ???? Είναι ανόητο να μην το δοκιμάσεις στη Συρία!!!
 2. VIK1711
  VIK1711 3 Νοεμβρίου 2015 06:49 π.μ
  +1
  Επιτυχής μάχη στα φυλλάδια μας!
 3. Ζαουρμπέκ
  Ζαουρμπέκ 3 Νοεμβρίου 2015 10:38 π.μ
  0
  Σίγουρα δεν υπάρχουν στη Συρία. Φαίνεται να το βάζουν στο Ka-52, για κάποιο λόγο δεν το βάζουν στα Miles.
  1. NIKNN
   NIKNN 3 Νοεμβρίου 2015 23:21 π.μ
   +3
   Δεν είναι γεγονός! Παρακολούθησα ένα βίντεο με το πώς δούλευε το Mi24 στη Συρία, είδα αρκετές εκτοξεύσεις από το έδαφος, παγίδες υπερύθρων να πυροδοτούνται σύμφωνα με κάποιον περίεργο αλγόριθμο, την αίσθηση ότι δεν έγινε χειροκίνητα. σταματώ
 4. Ποιός γιατί
  Ποιός γιατί 3 Νοεμβρίου 2015 10:49 π.μ
  0
  Υπάρχει κάτι σαν εκρηκτική ηλεκτρομαγνητική γεννήτρια, εκεί όμως η ακτίνα καταστροφής είναι απαγορευτική. Δυστυχώς, δεν ξέρω πραγματικά πώς είναι με τον παράγοντα κλιμάκωσης, αλλά είναι πιθανώς δυνατό να φτιάξετε αρκετά μικρά προϊόντα (καλά, για να μην το πάρετε μόνοι σας), τα οποία με έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό μπορούν απλά να κάψουν όλα τα ηλεκτρονικό γέμισμα σε ρουκέτες και εκτόξευση τους προς τον σκοπευτή. Τέτοια προϊόντα μπορούν, πιθανώς, όχι μόνο να χρησιμοποιηθούν έναντι MANPADS, αλλά και έναντι κινητών συστημάτων μικρής εμβέλειας.
 5. Ζαουρμπέκ
  Ζαουρμπέκ 3 Νοεμβρίου 2015 11:27 π.μ
  +1
  Εάν η ασφάλεια είναι ηλεκτρομαγνητική, θα εκραγεί. Στα MANPADS, τα οπτικά, κατά κανόνα, χρειάζονται κατευθυντική ακτινοβολία στο κεφάλι.
 6. Βόλκα
  Βόλκα 3 Νοεμβρίου 2015 11:38 π.μ
  +1
  ως συνήθως με τους Ρώσους, δεσμευόμαστε για οδυνηρά μεγάλο χρονικό διάστημα ...
 7. Dormidont2
  Dormidont2 3 Νοεμβρίου 2015 13:00 π.μ
  +1
  μπορούμε να πούμε ότι ένα λέιζερ μάχης θα είναι στο αεροσκάφος, για να καταστείλει όχι μόνο τον αναζητητή, αλλά και σκοπευτικά και αποστασιοθέτες στο έδαφος
 8. κυνηγός101
  κυνηγός101 3 Νοεμβρίου 2015 14:29 π.μ
  +2
  Στο Ka-52 από το 2011, όλα τα οχήματα παραγωγής συνοδεύονται από αυτό το συγκρότημα. Είναι αλήθεια ότι στην ονοματολογία του ενσωματωμένου συγκροτήματος ονομάζεται L-370.
 9. αεροπόρος1913
  αεροπόρος1913 3 Νοεμβρίου 2015 15:04 π.μ
  +1
  Στο VTA, καθώς και στα αεροσκάφη επίθεσης εδάφους, θα ήταν πολύ χρήσιμα μαζί με τα ελικόπτερα. Χαίρομαι που άρχισαν να βάζουν το IL-76, ελπίζω ότι ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός δεν αξίζει τον κόπο σε ένα μόνο αντίγραφο.
 10. Ζαουρμπέκ
  Ζαουρμπέκ 3 Νοεμβρίου 2015 17:42 π.μ
  +1
  Το πρόβλημα είναι τα χρήματα και τα εισαγόμενα εξαρτήματα
  1. ιούρης
   ιούρης 4 Νοεμβρίου 2015 13:02 π.μ
   0
   Αναρωτιέμαι πώς προστατεύεται το αεροπλάνο του Roman Abramovich;
 11. Αχμέτ
  Αχμέτ 3 Νοεμβρίου 2015 22:20 π.μ
  +4
  Πίσω το 2010 Οι ειδικοί του KRET περιέγραψαν τη γενική αρχή λειτουργίας ενός ασυνάρτητου σταθμού παρεμβολής ... Σημειώθηκε ότι εκείνη την εποχή κανείς στον κόσμο δεν μπόρεσε να λύσει αυτό το πρόβλημα και να βάλει νέο εξοπλισμό σε σειρά ....


  Δύο χρόνια νωρίτερα...


  1. Γιούρι Για.
   Γιούρι Για. 4 Νοεμβρίου 2015 00:39 π.μ
   +1
   Απόσπασμα: Ahmed
   Δύο χρόνια νωρίτερα...

   Όπως κατάλαβα από την αδέξια μετάφραση, αυτό το σύστημα έχει μόνο σταθμό καταστολής λέιζερ. Το μόνο που μας αρέσει είναι να ξαναγράψουμε το άρθρο, συμπεριλαμβανομένου του ασυνάρτητου από το παράθεμά σας. Δεδομένης της ταχύτητας ανάπτυξης στη χώρα μας, ειδικά την περίοδο πριν από το 2010, μπορεί να έχουν ακόμη σοβιετικές ρίζες. Πολλά ήρθαν στο Ισραήλ με ανθρώπους, τουλάχιστον ιδέες. Και μόλις εξαντλήθηκε, όπως θυμάστε τα 90s.
   1. Αχμέτ
    Αχμέτ 4 Νοεμβρίου 2015 02:41 π.μ
    +1
    Απόσπασμα: Γιούρι Για.
    Όπως κατάλαβα από την αδέξια μετάφραση, αυτό το σύστημα έχει μόνο σταθμό καταστολής λέιζερ.

    Σε έκδοση civil/export. Στα στρατιωτικά τους φυλλάδια κρεμούν πιο αιχμηρά λουριά.
   2. Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί.
 12. Ζαουρμπέκ
  Ζαουρμπέκ 4 Νοεμβρίου 2015 00:41 π.μ
  0
  Τώρα θα σου γράψουν ότι οι παλιννοστούντες δουλεύουν μόνο στα κιμπούτς και δεν έχουν αγγίξει την επιστήμη.
  1. Αχμέτ
   Αχμέτ 4 Νοεμβρίου 2015 02:38 π.μ
   +2
   Παράθεση από Zaurbek
   Τώρα θα σου γράψουν ότι οι παλιννοστούντες δουλεύουν μόνο στα κιμπούτς και δεν έχουν αγγίξει την επιστήμη.

   Όχι, υπάρχουν πολλά στην επιστήμη, αλλά κυρίως στον πολιτικό τομέα, και κυρίως έφυγαν ως παιδιά και εκπαιδεύτηκαν εκεί.
   Η παλαιότερη γενιά έμεινε χωρίς δουλειά, φύλακες, ταμίες, ένα μικρότερο μέρος εγκαταστάθηκε στο επάγγελμα, αυτοί είναι κυρίως γιατροί και πολιτικοί μηχανικοί, καλά, αυτοί που πέτυχαν στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, αλλά αυτή η γενιά έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί με το ένα πόδι.
   Και πίσω στη δεκαετία του '90, τα πιο έξυπνα αγοράστηκαν και αφαιρέθηκαν από τα καλύμματα των στρωμάτων, το Ισραήλ δεν έπαιρνε τίποτα.
   Πηγαίνετε εκεί, δείτε μόνοι σας, είναι διασκεδαστικό.
  2. Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί.
 13. meriem1
  meriem1 4 Νοεμβρίου 2015 04:49 π.μ
  0
  Σύμφωνα με τον Mayevsky και το RIA Novosti, ορισμένα μέσα του συγκροτήματος President-S εγκαθίστανται ήδη σε διάφορους τύπους αεροσκαφών. Έτσι, υποσυστήματα οπτικο-ηλεκτρονικής καταστολής τοποθετούνται στα μαχητικά ελικόπτερα Mi-28 και Ka-52. Επιπλέον, μεταφορικά ελικόπτερα Mi-26 και αεροσκάφη Il-76 λαμβάνουν τέτοιο εξοπλισμό.


  Αυτό ακριβώς στη Συρία Οι "Κροκόδειλοι" μας λειτουργούν ξεκάθαρα! Είναι περίεργο να μην ζεις αυτό το υπέροχο σύστημα εκεί!!!!
 14. Cresta999
  Cresta999 4 Νοεμβρίου 2015 21:00 π.μ
  0
  Η γνώμη μου - η πώληση αυτής της συσκευής στο εξωτερικό είναι έγκλημα!
 15. K9_SWAT
  K9_SWAT 4 Νοεμβρίου 2015 21:52 π.μ
  0
  Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ενεργή προστασία για την αεροπορία, όπως το KAZ "Drozd" και το "Arena"; Φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να εντοπίσεις και να καταστρέψεις έναν πύραυλο στον ουρανό παρά στο έδαφος από 20 μέτρα….